No category

پایان نامه با واژه های کلیدی بخش غیررسمی، سطح تحصیلات، نیروی کار

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

بالاتر و متوسط در آمد ۳درصد کمتر از شاغلان رسمی است و ارتباط منفی بین سطح تحصیلات و اشتغلا در بخش غیررسمی وجود دارد.
گیلبرت (۱۳۷۵)معتقد است بخش غیررسمی به بخش رسمی نرسید و نیروی کاری است که کالای ارزان و خدمات ارزان فراهم می کند.
جان کروس(۱۹۹۵) موضوع فروشندگان خیابانی شهر مکزیکوسیتی در مکزیک را مورد بررسی که با توجه به ویژگی

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع زنان روستایی، بخش غیر رسمی، سطح تحصیلات، بازار کار

No Comments

Leave a Reply