No category

پایان نامه با کلمات کلیدی پردازد:، ابزارهایی، ، قبیل،

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

پردازد:
در تحقیقات مشخص شده است که استفاده از ابزارهای بازبینی بر روی نوع و تعداد تغییرات پیشنهادی تاثیر می گذارد.
استفاده از ابزارهایی از این قبیل، نیاز به شفاف سازی کمتر و اضافه کردن تکنیک‌های استخراج کمتری دارد.
برای بررسی عمیق ساختار گراف شبکه‌های اجتماعی برای طراحی شبکه‌های اجتماعی جدید لازم است که ساختار شبکه‌های آنلاین

مطلب مشابه :  تحقیق درمورد کاسپاز، ligand، Fas/Fas، آپوپتوزی

No Comments

Leave a Reply