No category

پایان نامه با کلید واژه های داستان پردازی، رابط کاربر

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

کامپیوتر و طراحان صفحات وب در ۳۰ سال گذشته بوده است. به طور علمی ایجاد تغییرات در رابط کاربری می باید بر اساس سناریوهای مشخص و داستان پردازی و همچنین چک کردن خروجی‌ها بر اساس پرتوتایپ‌ها صورت گیرد. در بررسی تغییرات واسط کاربری معمولا به طور عمده از دو روش استفاده می شود:[۵]
استفاده از ابزارهای بازبینی۲۰( استفاده از روش محاسباتی)

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره liked، aimé، personne، You

No Comments

Leave a Reply