پایان نامه با کلید واژگان ۱:۱، متیلنی، ۲:۱، لیگاندهای

کمپلکسهای ۲:۱ یا ۱:۱ تشکیل دهند. به عنوان مثال یکی از عواملی که تشکیل کمپلکسهای ۱:۱ را مساعد می کند استفاده از استخلافهای متیلی در زنجیره آمین است . در صورتی که استفاده از لیگاندهای باز شیف ۵ دندانه شرایط را برای تشکیل کمپلکسهای ۱:۱ مساعد می کند . با تغیر تعداد گروههای متیلنی در زنجیره آمین پتانسیل اکسایش فلز نیز تغییر می کند

دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *