No category

پایان نامه درمورد آزمایشگرهای، زیستی،، (MNU)، ۱-متیل

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

مختلف حساس است [۲۲].
۱-۱۰) ۱-متیل – ۱- نیتروزو اوره (MNU)
همانطور که قبل مشخص شد از نانولوله های کربنی می توان برای انتقال دارو های ضدسرطانی به داخل سلول و از بین بردن این سلول ها استفاده کرد. هرچه بیماری یا آسیب به بخشی از بدن زودتر تشخیص داده شود احتمال درمان آن بیشتر خواهد بود. با پیشرفت آزمایشگرهای زیستی، امکان شناسایی

مطلب مشابه :  منبع مقاله دربارهعقد جعاله، عقد اجاره، کارشناسان

No Comments

Leave a Reply