No category

پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، شبیه سازی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

در شکل (۳-۱) نشان داده شده است. روش‌های بهینه‌سازی جدید که امروزه در حل بسیاری از مسائل مختلف مهندسی استفاده می‌شوند، عبارتند از:
* شبیه سازی فرآیند آنیلینگ
* الگوریتم مورچگان
* استراتژی تکامل
* الگوریتم ژنتیک

شکل (۳-۱) طبقه‌بندی کلی روش‌های بهینه‌سازی] ۱۹[

هر کدام از روش‌های فوق براساس یک پدیده طبیعی است. روش

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع آسیب شناسی

No Comments

Leave a Reply