No category

پایان نامه درمورد شیمی درمانی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

بعد از یک دوره شیمی درمانی ، جراحی یا اشعه درمانی، مجدأ عود کند. لذا با این که در مراحل اولیه بیماری، تنها راه درمان برداشت ریشه ای تومور است، اما تشخیص زود هنگام بیماری بسیار مهم و حائز اهمیت است [۲۰ ].
اکثر سرطان ها در مراحل ابتدایی علامت خاصی ندارند و در روش های تصویر برداری سرطان مثل روش های CT scan و MRI و X-Rayقدرت

مطلب مشابه :  تحقیق درمورد ligand، آبشاری، (۶۱).، زایای

No Comments

Leave a Reply