No category

پایان نامه درمورد محدودیت ها

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

تفکیک لازم رابرای تشخیص زود هنگام بیماری ندارند. به علاوه روش های رایج تشخیص و درمان سرطان دارای محدودیت هایی مثل حساسیت کم، ویژگی پایین وسمیت دارویی است. بنابراین برای تشخیص زود هنگام سرطان، ارتقای ابزار جدید ضروری است. از نانومواد بخاطر ویژگی های منحصر به فردی که در حالت توده در آنها دیده نمی شود، مانند ویژگی های مغناطیسی،

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد منابع محدود، بهینه سازی، دانشجویان

No Comments

Leave a Reply