No category

پایان نامه درمورد ۱۲.۴، ۷.۶، ۲۰۰۸، وبرای

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

دارند که می توان نمونه را در آن قرار داد وبرای انتقال به سلول از آن استفاده کرد [۱۹]
۱-۸) کاربرد نانولوله های کربنی در تشخیص سرطان
گزارش سازمان سلامت جهانی نشان می دهد، در سال ۲۰۰۸ حدود ۱۲.۴ میلیون مورد جدید از سرطان در کل دنیا و ۷.۶ میلیون مرگ ناشی از این بیماری وجود دارد. درست است که سرطان قابل درمان است، اما ممکن است

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع دندانهای، تحتکتفی، (فلاتو، گلنوهومرال

No Comments

Leave a Reply