7 ویژگی که در امر زناشویی نقش منفی دارد

ویژگی هایی که در امر زناشویی نقش منفی دارد

  • خست: اگر یکی از زوجین خسیس باشد زندگی هم از نظر روانی و هم از نظر رفاهی برای دو طرف سخت و مشکل خواهد بود.

2- عصبانیت : حساسیت های بی‌مورد و پرخاش و توهین و بی‌احترامی صفات مذمومی هستند که علاوه برآنکه طرف مقابل را ناراحت می‌کند، به خود شخص نیز زیان می‌رساند.

3- دورویی: زندگی‌ای که در آن صداقت و صمیمیت نباشد، اعتماد و اطمینان از آن رخت بر خواهد بست و اضطراب و تزلزل روانی برآن حاکم خواهد بود.

3- دروغ : دروغ نیز مثل دورویی بنیان خانواده را متزلزل کرده و اعتماد را از میان می‌برد(همان منبع).

4- پنهان کاری : پنهان کاری عبارت است از اینکه یکی از زوجین بدون نظر و اطلاع همسر خود و در غیاب او مبادرت به انجام اعمالی نماید واین اعمال را چه خوب و چه بد از همسر خود پنهان دارد. چنین رفتارهایی ولو به نفع خانواده باشد، اعتماد را از میان می‌برد. اینگونه اعمال به تدریج بنیان خانواده را به هم ریخته و هر یک از زوجین را نسبت به رفتار دیگری بدبین و ناراحت کرده و وادار به عکس‌العمل می‌کند.

5- پرخاشگری و خشونت: پرخاشگری به رفتاری اطلاق می‌شود که هدفش اعمال صدمه و رنج باشد. زنی که غذای مورد علاقه شوهرش را نمی‌پزد و شوهری که مرتبا از زنش انتقاد می‌کند، هریک از این رفتارها بخشی از عناصر یک رفتار پرخاشگرانه بوده و موجب از هم پاشیدگی بنیاد زندگی زناشویی می‌گردد. این رفتارها قدرت تحمل طرف مقابل را ضعیف نموده و زندگی را بر هر دو مشکل می‌سازد.

6- لجاجت :گاهی حرکات لجوجانه به شکستن وسایل خانه منتهی می‌شود. اگر این وضعیت حالت افراطی به خود بگیرد، باعث طلاق و از هم ‌پاشیدگی خانواده می‌شود.

7- خودبینی و تحقیر دیگری: خودبینی هرکس از شخصیت خویش و از مجموع تصورات او درباره تواناییها، احساسها، اندیشه‌ها، آرزوها، داوری‌ها و کوششهای وی تشکیل می‌شود. معمولا کسانیکه خود کم بین هستند، گرفتار عقده حقارتند و خود را کمتر و زبون‌تر از دیگران حس می‌کنند. اما افرادی که دچار بزرگ‌بینی هستند، مبتلا به تکبر، نخوت، خودستایی هستند و دوست دارند دیگران را تحقیر کنند. زن یا شوهری که بخواهد همسر خود را تحقیر کند، بادست خود تیشه به ریشهبنیاد خانوادگی خود زده‌است.

بی‌انضباطی: مرد یا زن که اساس رفتار خودرا بر بی‌انضباطی قرار دهد ، مورد اعتراض همسر خود قرار می‌گیرد. گاه بی‌انضباطی منجر به بی‌اعتمادی می‌شود و گرمی و شادمانی را از خانواده می‌گیرد(حسینی کازرونی،1381).