مقاله با موضوع حقوق بین‌الملل

مجموعه مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و نحوه رفتار با سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته با شکست مواجه شده است، از این‌رو ، فقدان یک چارچوب حقوقی صریح در خصوص رفتار با سرمایه‌گذاران خارجی کاملاً مشهود است. اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل…

مقاله با موضوع حل و فصل اختلافات

(ایکسید) اولین اقدام در زمان بروز مسأله یا مشکل، حل مشکل از طریق حکمیت است. حال این حکمیت می‌تواند از طریق دادگاه یا داوری صورت گیرد. سرمایه‌گذاری خارجی نیز از این امر مستثنی نیست و وجود یک مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری می‌تواند این اطمینان را برای سرمایه‌گذار ایجاد کند تا در صورت…

مقاله با موضوع سازمان همکاری اقتصادی

برون رفت از چالش‌های مزبور، حقوق بین‌الملل مدام در جستجوی راهی برای نهادینه کردن روابط بین دولت میزبان و سرمایه‌گذاران خارجی در جریان سرمایه‌گذاری‌ها بوده است تا از طریق شرط التزام ثبات قراردادی را تضمین کند. از این‌رو معاهدات به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت از سرمایه‌گذاران در کشورهای میزبان به‌شمار می‌روند به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران…

مقاله با موضوع حل و فصل اختلافات

فصلی از منشور به سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص یافت، لیکن مخالفت‌های گسترده جامعه تجارت امریکا مبنی بر این‌که مقررات سرمایه‌گذاری مندرج در منشور عمدتاً به نفع کشورهای میزبان تدوین شده است، مانع تصویب منشور سازمان تجارت بین‌المللی از سوی کنگره آمریکا شد و به‌دنبال آن «توافق‌نامه عمومی راجع به تعرفه و تجارت» موسوم به «گات» طرح…

تحقیق رایگان درباره قوانین موضوعه

مادر به پدر گفته شده است،موجب ایجاد شبهه می شود و بر اساس قاعده « ان الحدود تدرا بالشبهات » و بر پایه لزوم احتیاط در جان انسان ها که مورد تایید شارع مقدس است،حکم قتل در مورد مادر اجرا نمی شود.با توجه به بررسی های انجام شده مشاهده می شود که نقود وارده مبتنی…

تحقیق رایگان درباره قصاص

دوباره در نیاید ، در آن قصاص ثابت میشود و در غیر این صورت ( یعنی در صورتی که دندان دوباره درآید ) ارش ثابت می شود ( بدین گونه که کودک را بنده فرض می کنیم و قیمت او در حال سالم بودن و در حالی که دندان هایش ریخته است را به دست…

تحقیق رایگان درباره حقوق کیفری ایران

بهداشت و یا گسترش بهداشت کودکان به ویژه در کشورهای در حال توسعهب) کمک به بهبود وضعیت رفاهی کودکانج) جلوگیری از استثمار و یا بیگاری کودکاند) پائین آوردن سطح مرگ و میر کودکانه) دفاع از حقوق کودکان و پیشگیری از کودک آزاری در قالب دفاع از حقوق بشر.” پیمان نامه حقوقی کودکان در یونیسف حقوقی…

تحقیق رایگان درباره اسناد بین الملل

یا مجنونی از سوی فرد بالغی مرتکب جرم سرقت شود و همچنین ماده 596 به مجازات کسانی که از ضعف نفس و هوی و هوس محجورین سوء استفاده می کنند اختصاص یافته است . گفتار دوم : اسناد بین المللیدر این گفتار قوانین و اسناد بین المللی که در آن حقوق اطفال رابر شمرده و…

تحقیق رایگان درباره حقوق کیفری ایران

داشتن نظام کیفری این است « هر تبهکار با حمله به حقوق اجتماعی از طریق جرم های خود ، یاغی و خائن به میهن است . » و به همین دلیل خائنین به قرارداد اجتماعی مستحق مجازات اند . منتهی اگر قرار است مجازات مفید باشد ، بایستی تبعات جرم را نشانه رود « سنت…

تحقیق رایگان درباره مسئولیت کیفری

و انگلستان در این باره همگام با یافته های علمی و کنوانسیون حقوق کودک 1989 می باشد .” بند دوم : مجانینجنون در لغت به معنای “دیوانگی “می باشد .” در فقه نیز برای معرفی جنون ، با لحاظ همان معنای لغوی و لفظی ، از زوال عقل صحبت شده . عقل مصدر ثلاثی و…