نوامبر 30, 2020

مدیر سایت

1 min read

B3LYP/6-311+G** HF/6-31+G* -۹٫۷ -۱۱٫۵ r=1.0-31.9 Borazine B3LYP/6-311+G** HF/6-311+G** -۱٫۳ -۱٫۹ r=-6.7 ۱-۴-۲ناهمسانگردی تاثیر پذیری مغناطیسی:ناهمسانگردی تاثیر پذیری مغناطیسی (۳۳)به صورت زیر...

1 min read

ابقا ساختار برای مثال بنزنجانشینی الکترون دوستی برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید. طیف سنجی:UVIR/Ramanفوتوالکترون...

1 min read

 مروری بر ادبیات تحقیقمقدمهدر این فصل سعی شده است مبانی نظری این تحقیق که شامل مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.