Browsing Category: مقالات و پایان نامه ها

 • مکانیزمهای دفاعی در برابر اظطراب

  مکانیزمهای دفاعی برخی از شیوه هایی که بدون رودررویی با خود مسأله احساس اضطراب را کم می کنند، چنان به کار رفته اند که اینک نام و نشانی هم یافته اند . فروید برای فرایندهای ناهشیاری که... ادامه

  مرداد ۳, ۱۳۹۷
 • اضطراب از سرنوشت و مرگ در علم روانشناسی

  مفهوم اضطراب رولو می اضطراب را به صورت ” تهدیدی وجود یا ارزش هایی که وجودمان با آن ها شناخته می شود: تعریف می کند. خاستگاه اضطراب نیاز شخص برای بقا حفظ خود و شجاعت بودن است. بر این... ادامه

  مرداد ۳, ۱۳۹۷
 • ذهن‌آگاهی و تاثیر آن بر روابط زناشویی

    2-1-  ذهن‌آگاهی 2-1-1-                 تعریف ذهن‌آگاهی گرمر و همکارانش (2005)، ذهن­آگاهی را آگاهی از تجربیات موجود همراه با پذیرش آنها می‌دانند. ذهن‏آگاهی یعنی بودن در لحظه با هر آن... ادامه

  مرداد ۲, ۱۳۹۷
 • پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر ان

  – پیشرفت تحصیلی از دیرباز مدیران ،یادگیری دانش آموزان را به وسیله امتحان و از طریق ارزیابی عملکرد تحصیلی و یا به طریق نمراتی که در دروس مورد آموزش کسب می شد، ارزشیابی می کردند.... ادامه

  مرداد ۲, ۱۳۹۷
 • انواع اختلال استرس و راههای مقابله با ان

  اختلال استرس حاد(ASD) یکی از واکنش­های فیزیولوژیکی حیاتی و مرتبط با افزایش ترشح هورمون‌های استرس بدن که در مقابل احساس تهدید جسمانی و هیجانی فراخوانی می‌شود، پاسخ جنگ یا گریز است. در... ادامه

  مرداد ۲, ۱۳۹۷
 • نقش شخصیت در روابط زناشویی و طلاق

  ویژگی­های شخصیتی بررسی مختصر نظریه ها و مدل‌های مطرح شده در حوزه زناشویی روشن کننده این مهم اند که عوامل مختلفی بر پایداری و ناپایداری یک ازدواج اثر می‌گذارند. یکی از عوامل بسیار... ادامه

  مرداد ۲, ۱۳۹۷