Browsing Category: مقالات و پایان نامه ها

 • دیدگاه های نظری اضطراب

  2 نظریه های استرس و فشار روانی 1-3-1-1-2 نظریه های زیستی پاسخ زیستی در برابر فشار روانی به منزله یک جزء طبیعی و متعارف از پاسخدهی به استرس است. فقط زمانی یک صدمه فیزیولوژیایی می تواندحادث... ادامه

  مرداد ۲, ۱۳۹۷
 • تاب اوری افراد در برابر سرطان

    2-8- تاب آوری زندگی تمام انسان ها با فشار روانی و مواجه شدن با شرایط ناگوار همراه است.   این فشارها و استرس ها از منابع متعدد و گوناگونی سلامت فرد را تهدید می کنند.  با وجود این،   می... ادامه

  مرداد ۲, ۱۳۹۷
 • مدل‌های هوش هیجانی

  مدل‌های هوش هیجانی 2-6-2-1- مدل هوش هیجانی بار_آن بار-آن (2000) هوش هیجانی را مجموع‌های مشتمل بر دانش هیجانی و اجتماعی و توانایی‌های مطرح می‌کند که بر توانایی عمومی فرد در برخورد موثر بر... ادامه

  مرداد ۱, ۱۳۹۷
 • علل و درمان دیسفوریای جنسیتی

  علل دیسفوریای جنسیتی نارضایتی از جنسیت مشکلی است که در بسیاری افراد مدتها ادامه می یابد و نشان می دهد که علت های آن ساده و بی اهمیت نیستند. اما در مورد کشف علت های این مشکل، تحقیقات... ادامه

  مرداد ۱, ۱۳۹۷
 • سرعت پردازش و افسردگی

  سرعت پردازش و افسردگی اوکانر و همکاران (1990) گزارش کردند که بیماران افسرده اغلب اوقات تجربه‌ی ذهنی کند شدن سرعت ذهنی را گزارش می‌کنند. بربیون و همکاران (2000) و فن و همکاران (2001) بیان... ادامه

  مرداد ۱, ۱۳۹۷
 • انواع مکانیزم های دفاعی

  انواع مکانیزم های دفاعی 1-4-3-2. سرکوبی فروید سرکوبی را مهم ترین مکانیزم دفاعی میشناسد(خداپناهی 1390).سرکوبییکی از ابتدائی‌ترین و بنیادی‌ترین مکانیزم‌های دفاعی است که براساس... ادامه

  مرداد ۱, ۱۳۹۷
 • مدل‌های هوش هیجانی از منظر روانشناختی

  مدل‌های هوش هیجانی سه مدل از هوش هیجانی وجود دارد. مدل اول بوسیله‌ی سالووی و میر و به عنوان یک شکل خالص از هوش ارائه شده است؛ به این معنی که هوش هیجانی توانایی شناخت و درک است. مدل دوم... ادامه

  مرداد ۱, ۱۳۹۷
 • فروشگاه اینترنتی بروز کالا

  مجموعه سیگنال از سال 1380 با هدف بهبود در ارائه  هر چه بهتر کالای دیجیتال راه اندازی گردید و طی این سالها توانست با بهره گیری از پشتوانه ای قوی و کادری مجرب سرویس و خدماتی با کیفیت را... ادامه

  مرداد ۱, ۱۳۹۷