• اضطراب از سرنوشت و مرگ در علم روانشناسی

  مفهوم اضطراب رولو می اضطراب را به صورت ” تهدیدی وجود یا ارزش هایی که وجودمان با آن ها شناخته می شود: تعریف می کند. خاستگاه اضطراب نیاز شخص برای بقا حفظ خود و شجاعت بودن است. بر این... ادامه

  مرداد ۳, ۱۳۹۷
 • ذهن‌آگاهی و تاثیر آن بر روابط زناشویی

    2-1-  ذهن‌آگاهی 2-1-1-                 تعریف ذهن‌آگاهی گرمر و همکارانش (2005)، ذهن­آگاهی را آگاهی از تجربیات موجود همراه با پذیرش آنها می‌دانند. ذهن‏آگاهی یعنی بودن در لحظه با هر آن... ادامه

  مرداد ۲, ۱۳۹۷
 • پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر ان

  – پیشرفت تحصیلی از دیرباز مدیران ،یادگیری دانش آموزان را به وسیله امتحان و از طریق ارزیابی عملکرد تحصیلی و یا به طریق نمراتی که در دروس مورد آموزش کسب می شد، ارزشیابی می کردند.... ادامه

  مرداد ۲, ۱۳۹۷
 • انواع اختلال استرس و راههای مقابله با ان

  اختلال استرس حاد(ASD) یکی از واکنش­های فیزیولوژیکی حیاتی و مرتبط با افزایش ترشح هورمون‌های استرس بدن که در مقابل احساس تهدید جسمانی و هیجانی فراخوانی می‌شود، پاسخ جنگ یا گریز است. در... ادامه

  مرداد ۲, ۱۳۹۷
 • نقش شخصیت در روابط زناشویی و طلاق

  ویژگی­های شخصیتی بررسی مختصر نظریه ها و مدل‌های مطرح شده در حوزه زناشویی روشن کننده این مهم اند که عوامل مختلفی بر پایداری و ناپایداری یک ازدواج اثر می‌گذارند. یکی از عوامل بسیار... ادامه

  مرداد ۲, ۱۳۹۷
 • دیدگاه های نظری اضطراب

  2 نظریه های استرس و فشار روانی 1-3-1-1-2 نظریه های زیستی پاسخ زیستی در برابر فشار روانی به منزله یک جزء طبیعی و متعارف از پاسخدهی به استرس است. فقط زمانی یک صدمه فیزیولوژیایی می تواندحادث... ادامه

  مرداد ۲, ۱۳۹۷