• مقاله با موضوع حل و فصل اختلافات

  (ایکسید) اولین اقدام در زمان بروز مسأله یا مشکل، حل مشکل از طریق حکمیت است. حال این حکمیت می‌تواند از طریق دادگاه یا داوری صورت گیرد. سرمایه‌گذاری خارجی نیز از این امر مستثنی نیست و... ادامه

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
 • مقاله با موضوع حل و فصل اختلافات

  فصلی از منشور به سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص یافت، لیکن مخالفت‌های گسترده جامعه تجارت امریکا مبنی بر این‌که مقررات سرمایه‌گذاری مندرج در منشور عمدتاً به نفع کشورهای میزبان تدوین... ادامه

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
 • مقاله با موضوع سازمان همکاری اقتصادی

  برون رفت از چالش‌های مزبور، حقوق بین‌الملل مدام در جستجوی راهی برای نهادینه کردن روابط بین دولت میزبان و سرمایه‌گذاران خارجی در جریان سرمایه‌گذاری‌ها بوده است تا از طریق شرط... ادامه

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
 • مقاله با موضوع حقوق بین‌الملل

  ر میزبان (سرمایه‌پذیر) به قلمرو دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی و یا هر کشور خارجی دیگری حکمی وجود نداشت. ثانیاً؛ اصولی که وجود دارند غالباً مبهم بوده و موضوع تفاسیر و اختلاف‌نظرهای... ادامه

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
 • مقاله با موضوع حقوق بین‌الملل

  قراردادهای دولت با اتباع بیگانه» ضمن تشریح دیدگاه‌های مختلف راجع به شرط ثبات به ارزیابی استدلالات مطرح‌شده پرداخت و اعتبار شرط ثبات را در سه حوزه نظام‌های حقوق داخلی، رویه... ادامه

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
 • تحقیق رایگان درباره قوانین موضوعه

  مادر به پدر گفته شده است،موجب ایجاد شبهه می شود و بر اساس قاعده « ان الحدود تدرا بالشبهات » و بر پایه لزوم احتیاط در جان انسان ها که مورد تایید شارع مقدس است،حکم قتل در مورد مادر اجرا... ادامه

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
 • تحقیق رایگان درباره قصاص

  دوباره در نیاید ، در آن قصاص ثابت میشود و در غیر این صورت ( یعنی در صورتی که دندان دوباره درآید ) ارش ثابت می شود ( بدین گونه که کودک را بنده فرض می کنیم و قیمت او در حال سالم بودن و در... ادامه

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
 • تحقیق رایگان درباره حقوق کیفری ایران

  بهداشت و یا گسترش بهداشت کودکان به ویژه در کشورهای در حال توسعهب) کمک به بهبود وضعیت رفاهی کودکانج) جلوگیری از استثمار و یا بیگاری کودکاند) پائین آوردن سطح مرگ و میر کودکانه) دفاع از... ادامه

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
 • تحقیق رایگان درباره اسناد بین الملل

  یا مجنونی از سوی فرد بالغی مرتکب جرم سرقت شود و همچنین ماده 596 به مجازات کسانی که از ضعف نفس و هوی و هوس محجورین سوء استفاده می کنند اختصاص یافته است . گفتار دوم : اسناد بین المللیدر... ادامه

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
 • تحقیق رایگان درباره حقوق کیفری ایران

  داشتن نظام کیفری این است « هر تبهکار با حمله به حقوق اجتماعی از طریق جرم های خود ، یاغی و خائن به میهن است . » و به همین دلیل خائنین به قرارداد اجتماعی مستحق مجازات اند . منتهی اگر قرار... ادامه

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷