• پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر ان

  – پیشرفت تحصیلی از دیرباز مدیران ،یادگیری دانش آموزان را به وسیله امتحان و از طریق ارزیابی عملکرد تحصیلی و یا به طریق نمراتی که در دروس مورد آموزش کسب می شد، ارزشیابی می کردند.... ادامه

  مرداد ۲, ۱۳۹۷
 • انواع اختلال استرس و راههای مقابله با ان

  اختلال استرس حاد(ASD) یکی از واکنش­های فیزیولوژیکی حیاتی و مرتبط با افزایش ترشح هورمون‌های استرس بدن که در مقابل احساس تهدید جسمانی و هیجانی فراخوانی می‌شود، پاسخ جنگ یا گریز است. در... ادامه

  مرداد ۲, ۱۳۹۷
 • نقش شخصیت در روابط زناشویی و طلاق

  ویژگی­های شخصیتی بررسی مختصر نظریه ها و مدل‌های مطرح شده در حوزه زناشویی روشن کننده این مهم اند که عوامل مختلفی بر پایداری و ناپایداری یک ازدواج اثر می‌گذارند. یکی از عوامل بسیار... ادامه

  مرداد ۲, ۱۳۹۷
 • دیدگاه های نظری اضطراب

  2 نظریه های استرس و فشار روانی 1-3-1-1-2 نظریه های زیستی پاسخ زیستی در برابر فشار روانی به منزله یک جزء طبیعی و متعارف از پاسخدهی به استرس است. فقط زمانی یک صدمه فیزیولوژیایی می تواندحادث... ادامه

  مرداد ۲, ۱۳۹۷
 • تاب اوری افراد در برابر سرطان

    2-8- تاب آوری زندگی تمام انسان ها با فشار روانی و مواجه شدن با شرایط ناگوار همراه است.   این فشارها و استرس ها از منابع متعدد و گوناگونی سلامت فرد را تهدید می کنند.  با وجود این،   می... ادامه

  مرداد ۲, ۱۳۹۷