راهنمای پایان نامه – مصرف انفال در دولت اسلامی

گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی دولت اسلامی در ابعاد مختلف دارای اهدافی است که با داشتن ابزارهای متنوع تأمین مالی می تواند به اهداف کلان خود در ابعاد گوناگون برسد که به بیانی دیگر نشان دهنده وظایف دولت یا حکومت اسلامی است. این وظایف در حوزه های مختلفی چون رشد و توسعه، عدالت،…

نگارش پایان نامه درباره : انفال و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران

مبحث دوم: انفال و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران گفتار اول: مفهوم انفال و مصادیق آن بند اول: انفال در قرآن هشتمین سورۀ قرآن کریم انفال نامیده شده­است. در آیۀ اول این سوره خداوند می­فرماید: یسألونک عن الأنفال قل الأنفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله  و رسوله…

پایان نامه تقسیم بندی انواع اراضی

مبحث اول: تقسیم بندی انواع اراضی نظر به اهمیت امر کارشناسی در پرونده های قضایی مربوط به زمین و تخصصی بودن این امر و همچنین نیاز محاکم قضایی به کارشناسان این رشته (کارشناسان امور زمین و کارشناسان رسمی امور ثبتی ) که به عنوان بازوان دادگاه ها برای تشخیص حق عمل می کنند، دانستنِ تعریف…