اختیارات ولی قهری در فقه وحقوق موضوعه ایران -پایان نامه حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم – اجماع

اجماع در لغت به معنای مطلق الاتفاق است اعم از اتفاق یک امت یا اتفاق همه مردم. ویا اتفاق جمع قلیل و باز اعم از اینکه اتفاق بر حکیم از احکام شرعیه باشد، یا برای امری از امور عقلانیه ویا بر مسأله‏ای از مسائل علمیهوفقهیه ودر قرآن هم، به این معنی استعمال شده آنجا که درسوره یوسف
می فرماید: «فلما ذهبوا به واجمعوا ان یجعلوه فی غیابه الجب ای اتفقوا علی ذلک»[1]

اجماع کردن، اتفاق کردن، جمع شدن : واغلب امت بر خلع او اجماع کرده بودند( کلیله ودمنه).

اجماعاً ، بالاتفاق، متفقاً، اتفاقاً. [2]

اجماع، اصطلاحاً به اتفاق همه مسلمانان در باره یک فتوا گفته می شود.البته، در تعریف اجماع اختلاف نظر وجود دارد و همین طور در جمعیت آن. از نظر اکثر امامیه، اجماع در صورتی حجت است که کاشف از رأی معصوم باشد.[3]

اجماع در اصطلاحعبارت است از اتفاق کردن مجتهدین از امت محمد(ص) در یک عصر در خصوص امری دینی، یکی از سه یا شش اصل فقه می باشد و آن عبارت است از اتفاق صحابه از مهاجرین  و انصار وهمچنین علما [ نه عامه]  درهر عصری بر امری از امور فقهی.

اما در اصطلاح دانشمندان اسلامی از اجماع چند نوع  تفسیر شده:

الف- تعریف حاجبی: اجماع عبارت است از اتفاق نظر فقهای اسلام بر حکمی از احکام شرعی.

ب- تعریف فخر رازی: اجماع عبارت است ازاتفاق نظراهل حل وعقدیعنیعلماء مسلمین بر برخی از احکام شرعیه.

ج- تعریف غزالی:  اجماع اتفاق امت حضرت محمّد(ص) است برحکمی از احکام شرعیه.

الف – اجماع در نظر امامیه

به عقیده امامیه اجماع  بماهو اجماع ارزش واعتبار ذاتی ندارد بلکه اجماع فقط طریقی است به سوی سنت، بنابراین اگر از طریق اجماع به طور قطع وجزم به رأی معصوم رسیدیم، چنین اجماعی  حجت است و درواقع آنچه که حجت است همان منکشف است یعنی همان رأی معصوم که به توسط اجماع  استکشاف شده ونه کاشف یعنی نفس اجماع، بنابراین اجماع یک دلیل مستقل در عرض کتاب وسنت نیست  بلکه اجماع داخل در سنت است.

اجماع را دلیل لبی گویند در مقابل دلیل لفظی(لب یعنی مغز وجان کلام که همان حکم شرعی باشد) وجه تسمیه اش آن است که : اجماع جان کلام را که همان حکم شرعی باشد بازگویی می کند وکاری به الفاظ امام ندارد که لفظ به منزله قشر و پوسته آن لب است. [4]

اجماع فقهای شیعه بر این است که جدّ پدری نیز مانند پدر دارای ولایت بر طفل می باشد. این ولایت در امور مالی و نکاح بوده وبا پدر در اعمال ولایت مشترک هستند. [5]

نقد: ظاهراً مستند مجمعین روایاتی است که در باب نکاح و یا امور مالی تعارض بین پدر وجدّ پدری وجود داشته که نهایتاً عقد جد را مقدم می دارند که این احتمال، اجماع را از اجماع اصولی خارج
می کند واجماع مدرکی می شود که هیچگونه ارزش شرعی وحقوقی ندارد. علامه حلی نخستین فقیهی است که ادعای اجماع را در این موضوع در کتاب «تذکره الفقهاء» مطرح کرده است. مرحوم سید محمد جواد حسینی عاملی، پس از آن که ادعای اجماع را تذکره نقل می کند، می نویسد:

« لکن هذا الاجماع من التذکره مستفاد من اطلاق ضعیف لیس بتلک الکانه من التعویل علیه». [6]

ولی این اجماع که نویسنده کتاب تذکره آن را نقل کرده، متکی به اطلاق ضعیفی است که نمی توان برای استنباط حکم به آن استناد کرد.

[1] سوره یوسف، آیه 15

[2] دهخدا، علی اکبر،  لغت نامه ، انتشارات روزنه، 1373، ج 1 ، صص 889 و 890

[3] حسینی، سیدمحمد،فرهنگ لغات واصطلاحت فقهی عربی به فارسی، انتشارات سروش، چاپ سوم، 1389، تهران، ص 12

[4] حسینی، سیدمحمد،فرهنگ لغات واصطلاحت فقهی عربی به فارسی، ص  13

[5]مهیار، رضا،ترجمه المنجد الابجدی، ،انتشارات اسلامی، 1370، تهران،  ص 12

معلوف، لوئیس ،المنجدالابجدی (فی اللغه) ، انتشارات اسماعیلیان، چاپ اول،  ترجمه احمد سیاح ، 1379، تهران

[6] عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، انتشارات آل البیت، چاپ سنگی، بی تا، قم: ص 342

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- مهم ترین مسئولیت هایی که بر عهده ولی قهری قرار می گیرد چیست؟

2- ولی قهری از چه اختیاراتی در فقه وحقوق موضوعه ایران برخورداراست؟

3- آیا اذنی که ولی قهری درباره نکاح دوشیزه رشیده می دهد لازم است یا جایز؟

اهداف تحقیق

آنچه دراین رساله مد نظر قرار گرفته این است که بتوانم یک دورنمایی از ولایت قهری پدر وجد پدری درنکاح دختر ومطالب مهم دیگری که درآمده بپردازم، البته موضوع ولایت از دوران  بسیارقدیم یک دغدغه برای والدین بوده وخواهد بود، چون حاصل زندگی زن ومرد، فرزندان آنان می باشند لذا همیشه به دنبال خوشبختی آنان سعی وتلاش می کنند.

به نظر می رسد که دراین مبحث کتب زیادی نگارش یافته ولی بطور بسیار تخصصی درکتب فقهی و قوانین موضوعه بدان پرداخته اند ولی نگارنده رساله سعی نموده بطور گزینشی در حول یک محور با توجه به موضوع رساله بپردازم وبا زبان بسیار ساده وقابل فهم ودرک درحد بضاعت خودم.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری