ارائه راهکارهای پیشگیری ناشی از حق طلاق به درخواست زن -پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

واژگان اصلی

1-1-1-1 نکاح[1]

نکاح مصدر ثلاثی واز ریشۀ نکحَ ، ینکحُ می باشد اهل لغت نیز آن را در عدد مصادر ثلاثی منظور داشته اند.

باید توجه داشتت که هر چند اهل لغت نکاح را مصدر ثلاثی دانسته اندولی فعال، که نکاح بر وزن آن است که از اوزان قیاسی مصادر ثلاثی نیست بلکه از اوزان سماعی آن به شمار می رود.

ابن مالک در الفیه می گوید.

«فعل قیاسی مصدر المعدی من ذی ثلاثه گرد ردا»

 

تعریف نکاح[2]

نکاح در لغت به معنی تقابل است، و در زمان عرب هرگاه دو کوه در مقابل یکدیگر قرار گرفته باشد گفته

می شود «تناکح الجبلان» یعنی در کوه در مقابل هم واقع شده اند.

از نظر اصطلاح در این که آیا این لفظ دلالت بر «وطی» میکند یا عقد یا میان هر دو مشترک لفظی است، اختلاف نظر وجود دارد، معروف و مشهور آن است که نکاح در لغت به معنی «وطی» و شرعاً به مفهوم عقد است.

به نظر می رسد که منظور از عقد (مفهوم شرعی نکاح) نه تنها صیغه ، بلکه مراد حاصل از آن که در زبان فارسی به «زن گرفتن» و «شوهر کردن» تعبیر می شود .

بنابراین نکاح را چنین تعریف می کنیم.

نکاح رابطه ای است حقوقی– عاطفی که به وسیلۀ عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق              می دهد که با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه حق تمتع جنسی است این تعریف شامل هر دو قسم نکاح یعنی دائم و منقطع است بعضی از حقوق دانان جدید نکاح را طوری تعریف کردند که فقط شامل نکاح دائم می شود. به این شرح:

نکاح رابطه ای است بین زن و شوهر برای تشکیل خانواده این تعریف نکاح منقطع را در بر نمی گیرد و از این جهت ناقص است در حالی که از نظر فقهی و قانون مدنی نکاح منقطع نیز مسلماً مشمول عنوان کلی نکاح است و لذا می توان گفت که با  احتمال قومی تعریف فوق از حقوق کشورهای دیگر استنتاج گردیده است زیرا در سیستم حقوقی اغلب کشورها فقط نکاح دائم بر رسمیت شناخته شده است.

[1] تذکره فقها ج2 ص565 تحریر الاحکام علامه حلی ، اول نکاح

[2] حقوق خانواده، محقق داماد، نکاح و انحلال آن، ص 3 و 4

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی: بیان وشناسایی حق طلاق زن در مذاهب اسلامی

اهداف جزئی:

1-بیان و شناسایی حق طلاق به درخواست زن و شرایط آن در مذاهب اسلامی

2-بیان و شناسایی آثار و پیامد منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن در مذاهب اسلامی

3-بیان و شناسایی راهکارهایی پیشگیری ناشی از حق طلاق به درخواست زن در مذاهب

ج)سوالات تحقیق

1- بررسی تطبیقی حق طلاق از سوی زن در مذاهب چگونه است؟

2-  مهمترین عوامل درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب های اسلامی چیست؟

3- آیا ارائه راهکارهای حقوقی و فقهی طلاق از سوی زن  در سایر مذاهب همانند کشور ایران است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی