ارائه رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی -پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث چهارم: راهکارهای مشروع اعمال اصل حق تعیین سرنوشت درحقوق بینالملل معاصر

پس از پایان جنگ سرد این ایده محرز گردید که حق تعیین سرنوشت تنها محدود به وضعیت­های مستعمره و سرزمین­های اشغالی نیست، بلکه این حق متعلق به مردم در همه کشورهای مستقل است. در این راستا یونسکو در سال 1991 در قطعنامه­ای تاکید نموده است که « به رغم تردیدهای مشروعی که در مورد مفهوم حق تعیین سرنوشت خلق­ها در حقوق بین‌الملل مطرح می­شود، این نکته غیر قابل انکار است که این حق صرفاً محدود به ملت­هایی نیست که سابقا در سایه استعمار می­زیستند، اگر اینگونه بود، این حق باید تنها یک بار اعمال می­شد و بااعمال آن برای همیشه قابلیت اجرایی خود را از دست می­داد». ازنگاه تاریخی حق تعیین سرنوشت بر مبنای فرایند استعمارزدایی شکل گرفت و پیشرفت کرد ولی از اوایل دهه 1990 همگام با رویدادهای مختلف درعرصه بین‌المللی دچار تحول مفهومی گردید، به طوری­که می­توان نتیجه گرفت حق تعیین سرنوشت در قالب استعمارزدائی و سرزمین­های تحت سلطه و اشغال قابلیت اعمال ندارد. البته پذیرش این موضوع نیز ابهاماتی را به دنبال داشت اینکه منظور از مردم چیست؟ آیا گروه­های اقلیت نیزکه یک­گروه جمعیتی هستند که بر مبنای محورهای همچون زبان ومذهب و تاریخ و فرهنگ مشترک خود را به عنوان یک عنصر جمعیتی شناسایی کرده­اند، می­توانند به حق تعیین سرنوشت استناد نمایند یا خیر و در صورتی که امکان استفاده آنها از این حق وجود دارد برای چه مقاصدی می توانند به حق یا رشد استناد نمایند هم چنین اگر اقلیت ها امکان توسل به حق تعیین سرنوشت را ندارند، چگونه می­توانند از این حق بهره مند کردند. حقوق بین‌الملل در عصر پس از جنگ سرد به این ابهامات پاسخ داده است. در وهله اول مشخص­گردید که حق تعیین سرنوشت متعلق به تمام مردم یک­یک سرزمین بوده وگروههای مذهبی، قومی، ملی نیز در کنار سایر مردم یک سرزمین می­توانند از این حق بهره­مند شوند و آن را اعمال نمایند. بر این اساس گروه­های قومی و مذهبی ملی در داخل یک کشور به طورمستقل و جدا از سایر بخش­های جمعیت حقی برای کسب استقلال یا تعیین نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ندارد. حق مردم یک سرزمین مستقل برای تعیین سرنوشت خود برخلاف حقی که مردم سرزمین­های مستعمره و یا در اشغال برای استقلال دارند، دارای یک ماهیت مستمر و دائمی است و با یک بار اعمال از بین نمی­رود و به معنای حق مردم برای انتخاب نظام سیاسی­شان و مشارکت در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. اما حقوق اقلیت­ها نیز در پرتو حق تعیین سرنوشت، بدین معنا است که آنها در کنار سایرمردم کشورشان حق دارند درتعیین دولتی دموکراتیک­که ازهمه مردم نمایندگی می­کند و درتصمیم گیری های دولتی دخالت داشته باشند. در مجموع باید گفت که اقلیت­ها بر مبنای اسنادی همچون ماده 27 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و اعلامیه حقوق اقلیت مصوب سال 1992 دارای حقوق گسترده ای برای حفظ هویت فرهنگی شان هستند.با این حال هیچ حقی برای جدائی خواهی یک گروه ملی، قومی یا مذهبی وجود ندارد و می­بایست مطالبات مشروعشان را در چارچوب حق تعیین سرنوشت مورد شناسایی قرار دهند. درحقیقت رویه حقوق بین‌الملل نسبت به موضوع بهره مندی گروه های اقلیت از اصل حق تعیین سرنوشت بدین گونه بوده که این حق در چارچوب حقوق بشر و به ویژه مواد 27 و 25 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا به ممنوعیت تجزیه‌طلبی تاکید شده است .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

1-آیا حقی مشروع به عنوان جدائی طلبی در حقوق بین‌الملل وجود دارد؟

2- کدام گروه از جدایی طلبان مستحق جدایی هستند؟

3- تئوری «جدائی چاره ساز » در نظام حقوق بین‌الملل معاصر دارای چه جایگاهی است؟

اهداف تحقیق

این تحقیق در پی یافتن رویکرد حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر مرتبط با موضوع جدایی طلبی است. این رویکردها می­تواند از حوزه­های مختلفی از حقوق بین‌الملل شامل حقوق بشر، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بین‌الملل معاهدات، حقوق بین‌الملل عرفی، حقوق جانشینی و غیره استخراج شده و با یکدیگر سنجیده شود. تا بتوان سرفصلی تحت عنوان جدایی طلبی در حقوق بین‌الملل را به نظم کشید. در نهایت این وظیفه کمک خواهد کرد تا خلاء آشکار موجود در رابطه با مسائل جدایی طلبی تا حدی پر شده و شاید قدمی باشد برای کوشش های بیشتر جهت نظام­مند کردن این پدیده ی سیاسی و حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی