منابع مقالات علمی : ارتباط مشتری مداری با رضایت مندی و وفاداری مشتریان استخرهای استان قزوین- …

حفظ مشتریان کنونی از طریق رضایت آنان (۳۵).
اصول بازاریابی
جوهره بازاریابی، سه اصل اساسی به شرح ذیل می باشد:
ایجاد ارزش برای مشتری: وظیفه بازاریابی ایجاد ارزشی بیش از رقبا برای مشتریان است. ارزش برای مشتری با بهبود کیفیت کالا یا خدمت و یا کاهش قیمت و یا هر دو امکان پذیر است.
ایـجاد مزیـت رقابتی: مزیت رقابتی عبارت اسـت از میزان جذابیت پیشـنهادهای شـرکت در
مقایسه با رقبا از نظر مشتریان. این مزیت می تواند در هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی وجود داشته باشد.
تمرکز بر نیازها و خواسته های مشتریان: برای موفقیت، ایجاد ارزش برای مشتریان با استفاده از مزیت رقابتی، تمرکز بر نیازها و خواسته های مشتریان، ضروری است (۳۲).

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

بازاریابی ورزشی

اصلاح بازاریابی ورزشی، زائیده عصر تبلیغات در سال ۱۹۷۸ است که هدف از آن توصیف فعایت های مشتری و محصولات صنعتی و بازاریابان امور خدماتی بوده است که همه به صورتی فزاینده از ورزش به عنوان مهملی تبلیغاتی استفاده می کرده اند. این موضوع معمولا به بازاریابی از طریق ورزش شهرت دارد که عبارت است از کاربرد ورزش به عنوان مهمل تشویق و تبلیغ یا سکوی حمایت برای شرکت هایی که روی مشتریان خود بازاریابی می کنند و تا حدی محدوتر در برگیرنده بازاریابی محصولات صنعتی است. آنچه از این شرح و توصیف جا افتاده است، بازاریابی ورزشی است. این جنبه از بازاریابی ورزشی شامل کاربرد ویژه ای از اصول و فرآیندهای بازاریابی برای بازاریابی کالاها و خدماتی است که مستقیما برای شرکت کنندگان در فعالیت های ورزشی، تماشاچیان یا مصرف کنندگان نهایی در نظر گرفته می شود (۲۳).
بسیاری از مؤلفین تعریف هایی برای مفهوم و کاربرد بازاریابی ورزشی ارائه کرده اند که تمام آنها عناصر اساسی بازاریابی را در بر می گیرند. برای آن دسته از کاربردهایی که در این جا مورد نظر ماست، بازاریابی ورزشی بنا به تعریف عبارت است از پیش بینی، مدیریت و جلب رضایت مشتریان ورزشی از نظر نیازها و خواسته های آنها به وسیله کاربرد اصول و عملیات بازاریابی. بازاریابی ورزش با مشتری آغاز و با او پایان می پذیرد، چه این مشتری یک فرد یا یک سازمان باشد (۲۳).
به طور کلی بازاریابی ورزشی موارد زیر را در بر می گیرد:
تعیین مشتریان بالقوه ورزشی و شناسایی نیاز و خواسته آنها.
طراحی و ایجاد و یا ارائه محصولات و خدمات ورزشی که نیاز و خواسته مشتریان ورزشی
برآورده نماید.
تعیین قیمت مناسب برای محصولات و خدمات ورزشی.
توزیع محصولات و خدمات ورزشی در زمان و مکانی که مناسب برای مشتریان ورزشی باشد.
ایجاد ارتباط با مشتری ورزشی و ارائه اطلاعات لازم.
بازخورد از مشتریان ورزشی و اصلاح عملکرد.
تعریف دیگری از بازاریابی ورزشی با روکرد استراتژیک به صورت زیر می باشد:
«یک فرآیند برنامه ریزی، اجرا و کنترل تلاش ها و اقدامات بازاریابی به منظور برآورده نمودن اهداف سازمانی و ارضاء نمودن نیازهای مشتریان ورزشی است» (۸).
اهمیت بازاریابی ورزشی
کاربرد بازاریابی در ورزش مزیت هایی به همراه دارد که عبارت اند از:
حفظ اعضای ورزش
جلوگیری ار اتلاف وقت و هزینه با درک نیاز و خواسته مخاطبان
پاسخگویی و ابتکار عمل در سازمان
شناخت رقبا و همراه بودن با رقابت
بازاریابی مؤثر ورزشی می تواند سود زیادی به همراه بیاورد. این سود شامل ارتقای آگاهی از ورزش، به کارگیری اعضای جدید، افزایش سرمایه ها و ایجاد یک چهره مثبت و افزایش وفاداری میان اعضا، متقائد کردن مردم برای امتحان و انجام دادن ورزش برای اولین بار با ایجاد اعتماد، وفاداری، پیمان دوستی، نشان دادن شور و اشتیاق و ایجاد ارزش می شود. بازاریابی همچنین می تواند اموری مانند افزایش بودجه، جذب افراد جدید، تأمین یک مفهوم مثبت و حفظ وفاداری نسبت به ورزش را بر عهده گیرد و منافعی از بازاریابی در جلب و جذب ضامن های سودآور به وجود آورد (۸).
تقسیمات بازاریابی ورزشی
بازاریابی ورزشی شامل سه قسمت می گردد:
تقسیم بندی بازاریابی ورزشی
بخش تبلیغات ورزشی بخش بازاریابی محصولات ورزشی بخش بازاریابی عملیات ورزشی
هر یک از بخش ها ویژگی خاص خود را دارند:
بخش عملیات ورزشی شامل فعالیت های ورزشی است که به عنوان یک محصول طراحی و ایجاد شده برای شراکت یا تماشا به مشتریان ورزشی ارائه می گردد و مشتریان مجاز به انتخاب یک یا تعدادی از رشته های ورزشی می باشند و به انتخاب خود می توانند جهت شراکت یا تماشا به پرکردن اوقات فراغت خود بپردازند. این بخش در زیر مجموعه بازاریابی خدمات قرار می گیرد.
بخش کالاهای ورزشی شامل کالاهایی است که تولید آنها در موفقیت رده های مختلف ورزشی نقش دارد و شامل دو دسته از کالاها می باشد:
الف- کالاهای کیفی شامل تجهیزات و لوازم مورد نیاز در عملیات ورزشی از جمله: توپ، راکت، لباس های ورزشی، وسایل، امکانات و تجهیزات می باشد.
ب- کالای کمکی که برای پاسخ به نیازها و خواسته های بخش عملیات ورزشی تولید می گردد. مانند: پرچم ها، نشان ها، مدال ها و …