سایت مقالات فارسی – انس با قرآن در قرآن وحدیث چگونه تبیین شده است- قسمت ۲۸

ومذاهب
باطله
عدم بهره مندی از تعالیم ائمه اطهار در کنار قرآن
ظاهر گرایی
تفسیر نادرست آیات
انزوای قرآن در حوزه های علمیه
شخصیت مداری
ریا
نقشه دشمنان
خود بینی
جهل
نفاق
لجاجت
امراض قلبی
مشغول شدن به
ظاهر قرآن
دور از دسترس قرار دادن قرآن
موانع انس
شکل(۵-۱)
تقابل برخی عوامل وموانع انس را به صورت زیر می توان نمایش داد:
شکل (۵-۲)
فصل ۶:
آثارانس
با قرآن
پیش درآمد:
انس با قرآن ،این کتاب بزرگ و راهنمای زندگی انسان،آثاروبرکات فراوانی در زندگی انسان دارد.این آثار از جنبه های مختلف متوجه زندگی انسان است؛در صورتی که به انس با قرآن وعمل به آیات آن، اهتمام ورزیده شود،نور قرآن ابعاد مختلف زندگی انسان را در بر گرفته وزندگی سعادتمندی در پرتو نور قرآن خواهد داشت.
آثار انس با قرآن را می توان به طور کلی در دو دسته آثار فردی واجتماعی قرار داد؛که از این قرار می باشند:
۶-۱-آثار فردی:
۶-۱-۱-کنار آمدن با زندگی و خوب زیستن:
یاد خدا و توجه به عظمت پروردگار ،تفکر درباره ی فلسفه خلقت ،تسبیح حق وشکرگزاری در برابر همه نعمتها موجب آرامش جان وتسکین قلب است.(رعد،۲۸)وبرقراری ارتباط با منبع وسرچشمه ی هستی واستمداد از او به ترمیم قوای جسمی وروحی ،روانی انسان کمک نموده وباعث تسکین بسیاری از رنجوریها،اختلالات وبیماریها ی روحی- روانی می شود الکسیس کارل برقراری ارتباط با خدا را برای انسان همانندآب واکسیژن ضروری دانسته وویلیام جیمزاتصال به قدرت لایزال الهی را تنها منبع کسب انرژی وتجدید قوای روحی ازدست رفته انسان می داند.
روانشناسان غربی ،پژوهشهای وسیعی درباره ی رابطه ی مذهب واعتقادات دینی ونقش آن در اعتلاء سلامتی ،خوب زیستن وبهداشت روانی انجام داده اند وبه نتایج قابل توجهی در این زمینه دست یافته اند.ازجمله کاپلان وهمکاران در یافته اند که عبادت وانجام فرائض دینی ،سپری ایمن در برابر بسیاری از مشکلات ومسائل وبیماری هاست.
علاوه بر آن این بررسی ها به خوبی نشان داده ،احساس خوشبختی وخوب زیستن در آنها بیشتر بوده ،سیستم دفاعی بدن آنها قویتر ومعمولا از طول عمر بیشتری برخوردارند،کمتر به بیمارستان رفته ،در حالی که آنان در انجام فعالیتهای فیزیکی پایدارترند.
به همین ترتیب مطالعات وتحقیقات بسیاری نشان می دهد که قرآن وآموزش های آن منجر به پاکسازی درون از انواع بیماریهای فکری ،اخلاقی واجتماعی می شود.(صائمی،۱۳۹۱ش، اقتباس ص ۲۱۷)
۶-۱-۲-شفابخشی:
یکی از مهم ترین آثاری که در انس با قرآن وجود دارد شفا بخشی آن در جسم وروح انسان است.این نکته در آیات وروایات بیان شده است.
از جمله در آیه ۸۲ از سوره ی اسراء که خداوند می فرماید:وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَهٌ لِلْمُؤْمِنینَ وَ لا یَزیدُ الظَّالِمینَ إِلاَّ خَساراً؛ و ما آنچه را براى مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل مى‏کنیم، و [لى‏] ستمگران را جز زیان نمى‏افزاید.»

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.