انس با قرآن در قرآن وحدیث چگونه تبیین شده است- قسمت ۳

« این جوانان ما از وقتی که با قرآن مأنوس شدند، وضعیت خیلی فرق کرد. ما در طول هشت سال جنگ، زیر آتش توپ و تفنگ، جوانانی را در جبهه‌ها داشتیم که به مجردی که بر زمین می‌نشستند و اندک فراغتی پیدا می‌کردند، قرآنشان را باز می‌کردند و مشغول تلاوت می‌شدند؛ یا مثلاً اگر در اتوبوس و یا کامیون نشسته بودند و داشتند می‌رفتند، قرآنشان را درمی‌آوردند و بنا می‌کردند به خواندن. این است که ما می‌گوئیم قرآن همه چیز ما بوده است. الان هم به برکت قرآن، کشور رو به پیشرفت است.» (خامنه ای،پیشین، ۰۵/۱۱/۱۳۷۱)
بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله)، هدف انس جوانان با قرآن ،یک هدف بلند مدت بوده وبسیاری از نتایج آن پس از یک برنامه مستمر وطولانی در جامعه نمایان خواهد شد.به همین دلیل ایشان می فرمایند:«مهم است که جوانان ما قرآن خوان بشوند و با صداهای خوش بتوانند قرآن را بخوانند. این فقط یک سرگرمی و تفنن نیست.» (خامنه ای،پیشین، ۱۷/۱۲/۱۳۷۱)
۱-۳-اهداف تحقیق:
این تحقیق دو دسته اهداف علمی وکاربردی(عملی)را تعقیب می نماید.
۱-دستیابی به تعریفی جامع وکامل از انس با قرآن در منابع اسلامی وسخنان امام خمینی ومقام معظم رهبری.
۲-استخراج عوامل،موانع،آثار،اهداف،مراحل و…انس با قرآن کریم از نگاه رهبران دینی.
۳-کمک به سیاست گذاری وبرنامه ریزی در حوزه ی انس با قرآن به عنوان یک تحقیق بنیادی.
۴-ارائه الگویی مناسب وکامل برای انس با قرآن در جوانان با تکیه بر دیدگاه امام خمینی ومقام معظم رهبری
۱-۴-سئوالات تحقیق
این تحقیق دارای دو نوع سئوال اصلی وسئوالات فرعی است.
پرسش اصلی عبارت است از:انس با قرآن در قرآن وحدیث چگونه تبیین شده است؟
وپرسشهای فرعی عبارتند از:
۱- انس با قرآن در قرآن وحدیث وبا تکیه بردیدگاه امام خمینی ومقام معظم رهبری چگونه تعریف شده است؟
۲-اهداف انس با قرآن بر اساس قرآن وحدیث وبا تکیه بر دیدگاه امام خمینی ومقام معظم رهبری کدامند؟
۳-آثار انس با قرآن در قرآن وحدیث و با تکیه بر دیدگاه امام خمینی ومقام معظم رهبری چیست؟
۴-مراحل انس با قرآن در قرآن وحدیث و سخنان امام خمینی ومقام معظم رهبری کدامند؟
۵-موانع انس با قرآن در قرآن وحدیث و سخنان امام خمینی ومقام معظم رهبری چه چیزهایی هستند؟
۶-راهکارهای انس با قرآن با تکیه بر دیدگاه امام خمینی ومقام معظم رهبری چیست؟
۷-الگوی انس در قرآن وحدیث با قرآن با تکیه بر دیدگاه امام خمینی ومقام معظم رهبری چیست؟
۱-۵-فرضیه های تحقیق:
۱-بر اساس آیات وروایات انس با قرآن از وظایف مهم وخطیر برای مسلمانان وجامعه ی اسلامی است.
۲-انس با قرآن دارای مراتب ومراحلی است که در آیات وروایات وسخنان امام خمینی (ره)ومقام معظم رهبری (مد ظله)به آنها اشاره شده است.
۳-بر اساس منابع دینی انس با قرآن اهداف والایی را برای فرد وجامعه در پی دارد که از جمله مهم ترین آنها تربیت قرآنی ورسیدن به کمال می باشد.
۳-انس با قرآن دارای آثار فردی واجتماعی در جامعه ی اسلامی می باشد.
۴-موانع درونی وبیرونی برای عدم انس با قرآن وجود دارد که به هر کدام از مراتب ومراحل انس با قرآن مربوط می گردد.
۵-بر اساس سخنان مقام معظم رهبری راهکارهای متعددی برای ایجاد وگسترش انس با قرآن در خانواده،مراکز آموزشی وادارات و…وجود دارد.
۶-با توجه به آیات،روایات وسخنان امام خمینی (ره)ومقام معظم رهبری (مد ظله)می توان به الگویی برای انس با قرآن دست یافت.
۱-۶- روش تحقیق:
روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از نوع مطالعه کتابخانه ای وفیش برداری از مطالب وسپس تحلیل محتوا ونتیجه گیری از آنها است.به این معنا که با مطالعه آیات قرآن وتفاسیر واحادیث مربوط در این موضوع پرداخته و بررسی سخنان امام خمینی(ره)ومقام معظم رهبری(مدظله) به تکمیل بحث پرداخته شده است ودر نهایت به تحلیل وپردازش همه این مطالب ونتیجه گیری نهایی انجام شده است.
۱-۷-پیشینه تحقیق:
پس از بررسی های انجام شده ،هیچ پایان نامه ای با عنوان «عوامل وموانع انس با قرآن در جوانان با تکیه بر دیدگاه امام خمینی(ره)ومقام معظم رهبری(مدظله)»و یا حتی نزدیک به این عنوان نیز یافت نشد.
در زمینه موضوع انس با قرآن با تکیه بر دیدگاه امام خمینی(ره)ومقام معظم رهبری(مدظله)کتابی نوشته نشده است.تنها در کتاب” نقشه راه” (مروری بر منویات حضرت امام خامنه‌ای(حفظه الله) پیرامون انس با قرآن کریم)به گردآوری سخنان مقام معظم رهبری (مدظله)در مورد انس با قرآن پرداخته شده است.این کتاب به کوشش مدیریت مطالعات فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها نوشته شده است.در این کتاب به بیان مطالبی از جمله:تعریف انس،اهمیت انس،آثار وموانع انس با قرآن وراهکارهای ایجاد وگسترش انس با قرآن و… پرداخته شده است .
از جمله مقالاتی که در این موضوع نوشته شده است؛مقالاتی در موضوع انس با قرآن کریم است که در جلد چهارم از مجموعه مقالات برگزیده بیست وهشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمع آوری شده است.در این کتاب که در اردیبهشت سال ۹۱ چاپ شده است،۱۰ عنوان مقاله با موضوعات مختلف در مورد انس با قرآن نوشته شده است.
از جمله این مقالات که دراین مجموعه مقالات آمده است می توان به موارد زیر اشاره نمود:
مراتب ومراحل انس با قرآن کریم در آیات وروایات،با تاکید بر اندیشه امام خمینی(ره)،مراحل انس با قرآن کریم در نهج ا

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

لبلاغه،مفهوم شناسی انس با قرآن کریم ،آثار انس با قرآن کریم بر سلامت روحی وروانی از دیدگاه قرآن کریم وروایات،آثار فرهنگی واجتماعی انس با قرآن کریم،می باشد.
لازم به ذکر است در سایت «مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی»نیز مقالاتی با موضوعات مرتبط با انس با قرآن وجود دارد که از برخی از آنها در این پروژه تحقیقاتی بهره برده شده است.