بررسی فرصت های موجود در صنعت اسباب بازی در جهت تولید ملی …

گروه آموزشی و کمک آموزشی :اسباب بازی هایی که کودک و نوجوان را با علوم و تکنولوژی خاصی آشنا ساخته و به یادگیری بیشتر او از علوم کمک می نماید. هدف این اسباب بازیها ارتقاء دانش و مهارتهای عملی است.
گروه فکریاسباب بازی هایی که موجب پرورش قوای فکری کودک و نوجوان از قبیل دقت، نظم، منطق، قدرت تحلیل، پرورش هوش و حس کنجکاوی است.
گروه فرهنگی هنریاین گروه از اسباب بازی ها، کودک و نوجوان را با فرهنگ، عقیده و ایدئولوژی خاصی آشنا میکند و هنجارهای فرهنگی و اعتقادی را به آنها به طور غیر مستقیم انتقال میدهد.
گروه کمک درمانیاین گروه اسباب بازی ها مخصوص کودکان و نوجوانانی است که دارای نقص جسمانی می باشند و از این اسباب بازی ها در باز پروری و افزایش توان و هماهنگی بین اندامها و اعضاء بدن و درنهایت بهبود آنها استفاده می نمایند.
علاوه بر این طبقه بندی که به آن گروه اسباب بازی گفته شده است، گروه دیگری نیز به نام خانواده اسباب بازی نیز در طبقه بندی شورای اسباب بازی پیش بینی شده است که به شرح زیر است:
عروسکهاانواع اشکال انسانی- حیوانی و یا تخیلی که به عنوان اسباب بازی یا سرگرمی طراحی شده و جنبۀ تزیینی نداشته باشد.
مدل هایی از مصنوعات بشریاسباب بازی هایی که بر اساس وسایل مورد استفاده در زندگی طراحی شده باشند. اتومبیل , هواپیما , قطار , لوازم منزل و ابزار کار از جملۀ آنها است.
مهره و صفحهسرگرمی هایی که بر اساس دستور العمل مشخصی حرکت مهره ها بر روی صفحۀ بازی پیش بینی شده است.
سازه هامجموعه قطعاتی که به وسیلۀ اتصالات و یا بدون آن به یکدیگر وصل میشوند و اشکال مختلف دو بعدی و یا سه بعدی را پدید می آورند.
جورچین ها (پازل)قطعات مرتبط به یکدیگر که از کنار هم قرار دادن آنها شکل کلی به دست می آید که میتواند یک تصویر یا محدوده ای مشخص باشد و یا به صورت حجمی ارائه شود.
مارپیچ ها: مسیرهای پیچ در پیچ که عبور قطعات کوچک نظیر میخ، ساچمه و … از آنها میسر بوده و هدف آن پیدا کردن راه خروج برای آن قطعه است. این نمونه سرگرمی به صورت حجمی نیز ارائه شده است.
کارت بازیهامجموعه کارتهایی که به همراه دستور العملی مشخص طراحی شده و کسب امتیاز از طریق بازی کردن با آنها صورت می پذیرد.
کتاب سرگرمیهامجموعۀ کتابهایی که کودک و نوجوان را درگیر با سرگرمیهایی مینماید که جنبۀ
کاردستی دارند.
بازیهای رایانه ایانواع بازیها و سرگرمی های ویدئویی و رایانه ای

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۲-۴-۴- شناخت بازارهای اسباب بازی

اینک بر وضعیت صنعت اسباب بازی در بازارهای مهم دنیا می پردازیم. در این بخش بازارهای آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.

۲-۴-۴-۱- بازار جهانی اسباب بازی

مطابق آمار مجمع بین المللی صنایع اسباب بازی میانگین هزینه اسباب بازی برای هر کودک در جهان در سال ۲۰۰۱، ۲۶ دلار بوده است . نمودار زیر نشان دهنده پراکندگی هزینه سرانه خرید اسباب بازی در مناطق مختلف جهان است.
جدول ۲-۴: هزینه سرانه خرید اسباب بازی در جهان(۲۰۰۱)

منطقه کل حجم بازار اسباب بازی (میلیون دلار) تعداد کودک (به میلیون دلار) سرانه مخارج اسباب بازی برای هر کودک (دلار)
آمریکای شمالی ۳۰۹۴۹ ۶۷ ۳۲۸
اروپا ۱۶۰۵۹ ۱۲۶ ۱۰۰