بررسی میزان آگاهی مدیران مدارس متوسطه ی اول- قسمت ۸

۱۳-پرورش روحیه احترام به شخصیت افراد و مراعات کامل حقوق مادی و معنوی آنان و رعایت آداب معاشرت و روابط اجتماعی.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱۴-پرورش روحیه مقاومت در برابر تبلیغات سوء از طریق دادن آگاهی درست و تامین رشد و استقلال فکری
و-اهداف سیاسی :
۱-تربیت روحیه پذیرش حاکمیت مطلق خداوند برجهان و انسان و آشنایی با روش های شیوه های اعمال این حاکمیت در جامعه بر اساس اصل ولایت فقیه
۲-ایجاد روحیه اعتقاد بر ائتلاف و اتحاد و تلاش در جهت تحقق الفت و وحدت فرهنگی،سیاسی و اقتصادی مسلمین و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت از مستضعفان جهان
عکس مرتبط با اقتصاد
۳-شنا ساندن و تعلیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد روحیه پاسداری و استقلال همه جانبه کشور و نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری
۴-آموزش فنون دفاع غیر نظامی و نظامی و روش های رزمی و پرورش روحیه سلحشوری به منظور حفظ کیان اسلام و تقویت بنیه دفاعی کشور
۵-تعلیم و تعلم مفهوم سیاست از دیدگاه اسلام و ارتقاء بینش و بیداری سیاسی نسبت به اوضاع سیاسی ایران،جهان،و بخصوص جوامع اسلامی ملل محروم و شرکت فعال در سرنوشت سیاسی کشور
۶-شناخت و شناساندن استعمارو استکبار جهانی و ضرورت مبارزه با آن و شناخت علل و وجوه استضعاف ملل محروم بخصوص جوامع اسلامی و راه های رهایی از آن
ز- اهداف اقتصادی :
۱-توجه به اهمیت رشد اقتصادی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به رشد و تکامل معنوی انسان
۲-شناخت و شناساندن ارزش و قداست کار،معاش حلال و پرورش روحیه مبارزه با بیکارگی و بطالت و مشاغل کاذب
۳-ایجاد آمادگی و توانایی به تناسب سن،جنس،استعداد و علاقه در جهت اشتغال مولد در بخش های کشاورزی،صنعت و خدمات
۴-ایجاد روحیه ساده زیستی،صرفه جویی،قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر و مصرف زدگی و تجمل گرایی
۵-پرورش روحیه ایثار، انفاق و تاسیس موسسات عام المنفعه و کمک به آنها
۶-شناخت و شناساندن احکام اقتصادی اسلام و پرورش روحیه عمل به آنها
۷-تربیت افراد متعهد، آگاه و ماهر بر اساس نیازهای کمی و کیفی بخش های مختلف اقتصادی با توجه به استعدادها و شرایط اقلیمی هر منطقه در جهت پیشرفت همه جانبه کشور
۸-شناساندن حرف و مشاغل مولد و احیاء و ترویج صنایع دستی و مستظرفه بومی و سنتی در جهت افزایش در آمد ملی رفع بیکاری و وابستگی اقتصادی
۹-پرورش روحیه مبارزه با بهره کشی اقتصادی و شیوه های کسب در آمد نامشروع و مشاغل خلاق مصالح جامعه اسلامی
۱۰-شناخت منابع اقتصادی کشور و شیوه های صحیح استفاده از آنها و پرورش روحیه حراست از اموال عمومی و ثروت ملی
ح-اهداف زیستی :
۱-تامین سلامت جسمی و روانی از طریق فراهم ساختن لوازم،شرایط و محیط مناسب برای تربیت بدنی،ورزش،بهداشت جسمی و روانی و تفریحات سالم
۲-آموزش و مراعات بهداشت فردی و جمعی
۳-پرورش روحیه توجه به ورزش و بهداشت جسمی و روانی به عنوان زمینه ای برای رشد معنوی انسان (کریم پور،۱۳۸۰)
در راستای رسالت و ماموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه دانش آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین اسلام، اهداف دوره متوسطه اول به شرح زیر تعیین می شود. مدیران، برنامه ریزان و همه افرادی که در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقشی برعهده دارند، مکلفند در برنامه ریزی امور، سازماندهی فعالیتها و انجام وظایف مربوط به گونه ای اقدام نمایند که تا پایان دوره تحصیلی دستیابی دانش آموزان به اهداف تعیین شده ممکن باشد.
اهداف دوره متوسطه ی اول :
اعتقادی :
۱-اصول دین را باور دارد و بر مبنای آن عمل می کند.
۲-خدا را به دلیل ربوبیت شایسته اطاعت می داند.
۳-با انبیاء و ائمه معصومین (ع) آشنایی داردو به مطالعه زتدگی آنها علاقه نشان می دهد.
۴-با ولایت فقیه آشنایی دارد و رابطه آن را با امامت می داند.
۵-به رعایت تولی و تبری توجه دارد.
۶-با اولیاء دین،بزرگان و شخصیتهای اسلامی آشنایی دارد و به مطالعه زندگی آنها علاقه نشان می دهد.
۷-به قیامت و حساب در آن روز را باور داردو خود را در رابطه با اعمالش در نزد خداوند مسئول می داند.
۸-نماز را مهمترین راه ارتباط با خدا می داند و به خواندن نمازهای پنج گانه عادت کرده است.
۹-قرآن را صحیح قرائت می کند و به برخی از قصص آن آشناست.
۱۰-با تاریخ صدر اسلام آشنا است و به آن علاقه نشان می دهد.
۱۱-فروع دین را می داند.
۱۲-می تواند از رساله عملیه خاص سنین خود استفاده کند.
۱۳-احکام تقلید را می داند و مرجعی برای خود انتخاب کرده است.
۱۴-احکام مربوط به محرم و نامحرم را رعایت می کند.
۱۵-به انجام امر به معروف و نهی از منکر علاقه نشان می دهد.
۱۶-زمانها و مکانهای مقدس را می شناسد و به وظیفه خود در مقابل آنها عمل می کند.
۱۷-معنای جهاد و شهادت را می داند و به حضور در صحنه های دفاع از دین علاقه نشان می دهد.
۱۸-در مسجد با رغبت حضور می یابد و در برنامه های عبادی،فرهنگی و اجتماعی آن شرکت فعالانه دارد.
اخلاقی :
۱-راستگو،امانت دار و راز نگهدار است.
۲-به ارزشهای اخلاقی علاقه نشان می دهد.
۳-به ارزشها و توانایی های خود آگاه است و سعی در پرورش آنها دارد.
۴-دختری عفیف و با حیاء و پسری شجاع و غیور است.
۵-اطاعت از والدین را وظیفه می داند.
۶-برای انجام کارهای خود شخصا” اقدام می کند و خود را از مشورت دیگران بی نیاز نمی داند.
۷-موفقیت دیگران را ارج می نهد و خود نیز برای رسیدن به موفقیت تلاش می کند.
۸-به دیگران کمک می کند و در رفع ضعفهای آنها می کوشد.
۹-از لباسهای مناسب اسلامی ایرانی استفاده می کند.
۱۰-اوقات فراغت خود را با فعالیتهای مناسب پر می کند.
۱۱-وضع ظاهری خود را باتوجه به موازین دینی و اجتماع مرتب می کند.
۱۲-توانایی عفو کردن دیگران در او بوجود آمده است.
۱۳-با دقت در اعمال خود نسبت به دیگران زمینه اشتباه و خطای آنها را در مورد خود از بین می برد.
۱۴-رعایت احترام دیگران را در صحبت با آنها لازم می داند و با جملات احترام آمیز سخن می گوید.
۱۵-کاری از دیگران خواستن را مگر در صورت ناچاری امری ناپسند می داند.
۱۶-به پیشرفت کشور خود و هموطنانش اهمیت می دهد و یکپارچگی ملی را با ارزش می داند.
۱۷-استفاده از تجربه بزرگترها را برای پیشرفت خود و دیگران لازم می داند.
۱۸-قبل از عمل فکر می کند.
۱۹-به انتقاد ازخود و دیگران اهمیت می دهد.
۲۰-خوب را از بد تشخیص می دهد و گرایش به خوبی دارد.
۲۱-رفتار متعادل داردو سعی می کند بر احساسات خود تسلط یابد.
۲۲-به رعایت نظم و انضباط عادت کرده است.
۲۳-رعایت قانون را برای حفظ حقوق همه لازم می داند.
علمی و آموزشی :
۱-نسبت په پدیده های علمی،محیطی و تجربی حساس است و ارتباط آنها را درک می کند.
۲-اطلاعات لازم را در حوزه های علوم طبیعی،انسانی و اجتماعی کسب کرده و به نقش علوم و کاربرد آنها در پیشرفت جامعه آگاه است.
۳-با زبا ن و ادب فارسی مانوس است ودر کار برد مهارتهای زبانی و استفاده از متون ساده ادبی توانایی دارد.
۴-مهارتهای پایه را در ریاضیات می داند و با نقش و کاربرد آن در زندگی و پیشرفت سایر علوم آشنا است.
۵- با زبان عربی برای فهم بهتر قرآن و احادیث و ادعیه و ادبیات فارسی تا حدودی آشنا است.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*