پایان نامه حقوق

بررسی نقش اسلام وکشورهای اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان-پایان نامه حقوق

مهر ۹, ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

 

  

بنداول: جنگ ازدیدگاه قرآن واسلام

     قبل­ازاینکه وارد مبحث بررسی حقوق کودک درمخاصمات­مسلحانه ازنظراسلام شویم به دیدگاه قرآن در موردجنگ می­پردازیم. جنگ یکی­از پدیده­هایی­است که جامعه­شناسان ومتفکران اجتماعی پیرامون آن به ارائه نظرات­پرداخته وجنبه­های گوناگون آن­را ازدیدگاه­های مختلف موردمطالعه قرارداده­اند گرچه ­این عطف­توجه  به­مانندسایر پدیده­ها ومسائل اجتماعی نبوده وجامعه­شناسان به این ­ایده نسبت به سایر­جوانب زندگی­کمتر توجه کرده­اند. باهمه­ اینها مطالعاتی­که­ درباره جنگ انجام پذیرفته و نظریاتی که دراین­خصوص ارائه گردیده شامل جوانب­گوناگون این­پدیده ازجمله عامل ایجاد جنگ، اثرات اجتماعی، اقتصادی­آن، عواملی­که منجر به پیروزی یا شکست درجنگ می­شود ومانند اینها می­باشد.

     اسلام درمورد جنگ دیدگاه خاص­خود را دارد، در بیان دیدگاه کلی اسلام نسبت به جنگ، مرحوم علامه طباطبایی درتفسیرگرانقدر«المیزان»  می­فرمایند: مسئله جنگ وجدال واختلافاتی که­منجر به­جنگ­های خسارت­زا می­شود امری است که در مجتمعات بشری­گریزی از­آن نیست وخواه ناخواه پیش می­آید و اگراین امرقهری نبود، انسان­درخلقتش به قوایی­که جزدرمواقع دفاع  بکارنمی­رود از قبیل­غضب و شدت ونیروی فکری مجهز نمی­شد پس این­که می بینیم انسان به چنین قوایی دربدن و درفکرش مجهز است ­خود دلیل بر این­است که وقوع جنگ اجتناب­ناپذیر نیست و چون چنین­است به حکم فطرت،  برجامعه­اسلامی واجب است­که همیشه ودر هرحال تا آنجا که می­تواند و به همان اندازه­ای که احتمال می­دهد­ دشمن مجتمع­صالحش مجهز باشد خود را مجهز کند.1

درمتون­اسلامی نسبت به­امرپیکار ومبارزه که با تعابیری همچون «جهاد» و« قتال» مشخص­شده، توجه فراوانی­مبذول­گردیده وازآنجا که این مهم به­عنوان یکی از واجبات دینی به شمار می­رود ودراسلام دارای جایگاه ویژه واهمیت قابل توجهی است، مباحث بسیاری درباره آن از دیدگاه­های مختلف به­عمل­آمده است. قرآن وکتب حدیث اعم ازعامه وخاصه مکرراًٌ درمناسبات مختلف به بیان جنبه­های گوناگون جهاد از قبیل: اهمیت، شرایط جنگ و صلح و مسائلی از این قبیل پرداخته­اند.

مطلب مشابه :  آثار تأمین خواسته در حقوق ایران-دانلود پایان نامه ارشد

قرآن­ دربرخی ازآیات مسلمانان را امر به جنگ و جهاد کرده وآن را یکی از وظائف آنان برشمرده و حتی گروه­هایی را که مسلمین با آنها مبارزه می­کنند مشخص می­نماید. خداوند درسوره بقره آیه 216 می­فرماید: «حکم جهاد برای شما مقررگردید وحال آنکه برشما ناگوار و مکروه است ولیکن چه بسیار شود که چیزی را شما ناگوار شمارید ولی به حقیقت خیر و صلاح در آن بوده و چه بسیار شود که چیزی را دوست دارید و درواقع شر وفساد شما درآن است و خداوند برمصالح امور داناست و شما نادانید.»1ونیز خداوند می­فرماید:« یا ایها­النبی­حرض­المؤمنین­علی­القتال»2 ای پیامبر مؤمنان را به جنگ وکارزار تشویق کن. «وقاتلو حتی­الاتکون فتنه ویکون الدین الله»3 و با کافران جهاد کنید تافتنه و فساد از روی زمین بر طرف شود و همه را آئین، دین خدا باشد.

دسته­ای ازآیات هستند که هدف­کلی مبارزه و جهاداسلامی را مشخص­می­نمایند یعنی«سبیل الله »، بنابر این­آیات مسلمانان بایدبرای رسیدن به این هدف و به منظور جلوگیری از ایجاد موانعی که دراین راه وجود دارد به مبارزه برخیزند. «وقاتلو هم فی سبیل الله و اعلموا ان­الله سمیع علیم»4 وجهاد کنید در راه خدا و بدانید که خدا به گفتار و کردار خلق شنوا و داناست. همچنین درسوره نساء آیه 76  می­فرمایند: «الذین­امنوایقاتلون فی­سبیل­الله والذین کفروا یقاتلون فی­سبیل­الطاغوت.» اهل ایمان در راه خدا و کافران در راه شیطان جهاد می کنند.

  1. 1. طباطبایی ، سید محمد حسین ، المیزان فی تفسیر القرآن ، ج17، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی ،تهران ،کانون انتشارات محمدی ، چاپ سوم، 1363 ، ص 179

1.کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسی ان تکرهواشیئاٌ و هو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیئاً وهو شر لکم و الله یعلم و انتم لاتعلمون.

  1. سوره انفال آیه 65 ونیز سوره نساء آِیه 84
  2. سوره بقره آیه 193 وسوره انفال آیه 39
  3. سوره بقره آیه 244
مطلب مشابه :  نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران-دانلود پایان نامه ارشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال های تحقیق

1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟

2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟

3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام