تعیین اختیارات ولی قهری در فقه وحقوق موضوعه ایران -پایان نامه رشته حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم :  ادله مشروعیت ولایت پدر

بند اول- روایات

اساسی ترین دلیل ولایت پدر روایاتی هستند که از ائمه معصومین( علیهم السلام) نقل شده است. این روایات چند قسم می باشند ومهم ترین آنها به شرح زیر می باشد:

1- روایاتی که دلالت بر جواز وصیت پدر براموال صغیر دارند، چرا که اگر پدر ولایتی بر فرزند خود نداشته باشد چگونه می تواند برای اموال او وصی تعیین کند واموال او را به دست وصی بسپارد. ازجمله این روایات- روایت احمد ابن اسماعیل است که از پدرش نقل می کند:«سألت الرضا(ع) عن وصی ایتام یدرک ایتامه فیعرض علیهم ان یاخذوا الذی لهم فیابون علیه کیف یصنع؟ قال یرد علیهم ویکرههم علیه» [1] از امام رضا (ع) درباره وصی یتیمانی سئوال کردم که آنها به حد رشد رسیده اند، پس وصی مال را به آنها عرضه می کند که آن را تحویل بگیرند اما آنان از اخذ مال امتناع می کنند. آن وصی باید چه کاری انجام دهد؟ امام فرمود مال را به آنها رد کند وآنها را مجبور به این کار کند.

2- روایاتی که در تجارت با مال یتیم وارد شده است. از ابوالربیع نقل شده است:« قال : سئل ابوعبدالله (ع) عن رجل یکون فی یده مال لاخ له یتیم وهو وصیه ایصلح له ان یعمل به؟ قال: نعم کما یعمل بمال غیره والربح بینهما. قال قلت: فهل علیه الضمان؟ قال: لا اذا کان ناظرا له» [2] از امام صادق (ع) درباره مردی سئوال شد که او وصی برادرش هست که چند یتیم دارد آیا می تواند با مال آنها تجارت کند؟ امام فرمود: آری همان طور که با مال دیگری می تواند تجارت کند وسود بین آنها تقسیم می شود. گفت:عرض کردم آیا وصی ضامن است؟ امام فرمود: خیر، هنگامی که بروصی ناظری معین شده باشد.

3- روایاتی که دلایت بر ولایت پدر درتزویج صغیر وصغیره دارند. از این قبیل است روایت ابن بدیع که گفته است «سألت ابا الحسن (ع) عن الصبیه یزوجهاابوهاشم یموت وحی صغیر فتکبر قبل ان یدخل بها زوجها- یجوز علیها التزویج اوالامر الیها؟ قال: یجوز علیها تزویج ابیها».[3] ابن بزیع گفته است از
اباالحسن (ع) در مورد دختری پرسیدم که پدرش اورا به نکاح درآورده است وسپس پدرفوت می شود درحالی که دختر صغیره بوده است، بعد که کبیر می شود آیا قبل از اینکه شوهرش با او نزدیکی کند می تواند از ازدواج منصرف شود ویا اینکه باید برنکاحی که پدرش منعقد نموده است باقی بماند؟ امام فرمود براو لازم است که برنکاحی که پدرش انجام داده است باقی بماند.

4- روایاتی که دلایت دارند بر اینکه فرزند ومالش، متعلق به پدر می باشد. « انت ومالک لابیک» از این قبیل است روایت سعید بن یسار: قال: « قلت لابی عبدالله ایحج للرجل من مال ابنه وهوصغیر؟ قال نعم، قلت یحج حجه الاسلام و ینفق منه؟ قال نعم بالمعروف، ثم قال: نعم یحج منه وینفق منه ان مال الولد للوالد[4]» . سعید بن یسار گفته است به امام صادق (ع) عرض کردم آیا مرد می تواند از مال فرزند صغیر خودحج به جا آورد؟ فرمود: بله.

فرمود: بله به میزان متعارف باشد و اسراف نکند. سپس فرمود: بله می تواند از مال او به حج برود و مصرف نماید. مال فرزند متعلق به پدر است.

[1]حرعاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه، انتشارات دارالحیاء التراث العربی، بی تا، بیروت:  ج 13، باب 47، ص 336

[2] حرعاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه، ص 58

[3] حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ص 207

[4] حرعاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه، انتشارات دارالحیاء التراث العربی، بی تا، بیروت: ج12، باب 78، حدیث 4، ص 196

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- مهم ترین مسئولیت هایی که بر عهده ولی قهری قرار می گیرد چیست؟

2- ولی قهری از چه اختیاراتی در فقه وحقوق موضوعه ایران برخورداراست؟

3- آیا اذنی که ولی قهری درباره نکاح دوشیزه رشیده می دهد لازم است یا جایز؟

اهداف تحقیق

آنچه دراین رساله مد نظر قرار گرفته این است که بتوانم یک دورنمایی از ولایت قهری پدر وجد پدری درنکاح دختر ومطالب مهم دیگری که درآمده بپردازم، البته موضوع ولایت از دوران  بسیارقدیم یک دغدغه برای والدین بوده وخواهد بود، چون حاصل زندگی زن ومرد، فرزندان آنان می باشند لذا همیشه به دنبال خوشبختی آنان سعی وتلاش می کنند.

به نظر می رسد که دراین مبحث کتب زیادی نگارش یافته ولی بطور بسیار تخصصی درکتب فقهی و قوانین موضوعه بدان پرداخته اند ولی نگارنده رساله سعی نموده بطور گزینشی در حول یک محور با توجه به موضوع رساله بپردازم وبا زبان بسیار ساده وقابل فهم ودرک درحد بضاعت خودم.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری