جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران-پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نکنند (مریوانی، 1384).

گفتار دوم) سرعت جریان دادرسی[1]

سرعت و دقت در دادرسی یکی از مشخصه های اصلی در تامین اهداف نظام قضایی است. طولانی شدن فرایند رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی موجب نارضایتی مراجعان و کاهش اعتماد مردم به دستگاه قضایی خواهد شد. اطاله دادرسی در دعاوی کیفری، فاصله بین مجازات و ارتکاب عمل مجرمانه را آن قدر زیاد می نماید که تاثیر بازدارندگی مجازات را از بین می برد و ترس و رعب مجرمان را از عواقب جرایم کاهش می دهد اطاله دادرسی، طولانی شدن نامتعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است. (جوزانی، 1393).

به عبارت دیگر، هر عاملی که به طور غیرطبیعی باعث شود دادرسی بیشتر از موعد مناسب خود جریان داشته باشد در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی اصطلاح اطاله دادرسی به کار برده نشده است و همواره سرعت در دادرسی مد نظر قانونگذار بوده است. نتایج مطالعات و بررسی انجام شده نشان می دهد عوامل انسانی، سازمانی، قانونی و بسیاری عوامل دیگر بر اطاله دادرسی تاثیرگذار بوده که هر کدام از این عوامل به صورت عوامل تفکیکی و زیرمجموعه ای قابل بررسی با جزئیات بیشتر خواهد بود.

در این‌باره، در دادرسی‌ مدنی اصلی در نوشته‌های مربوط مورد استناد قرار می‌گیرد که به«اصل سرعت دادرسی» معروف است. این اصل دارای مقتضیاتی است و از جمله این‌که در جهت جلوگیری از منافع‌ در حال تضییع طرف مقابل متقاضی، هرگونه دستور و ترتیبی که مانع از این زیان و تضییع‌ می‌شود، صادر شود که در قانون آیین دادرسی ما تحت ‌عناوین دستور موقت، تامین خواسته، تامین دعوای واهی و به ‌طور کلی تمام قرارهای تأمین و موقتی تدوین شده است. ( شمس، 1388 و شیرازی،1344 و بقال شیروان، 1390).[2]

این معنا از سرعت، اگرچه قابل‌توحه و در مواردی بسیار حیاتی است ولی، اصل سرعت اجرای عدالت‌ حاوی معنایی دیگر نیز هست که در اصول دادرسی مدنی فراملی مؤسسهء حقوق آمریکا و موسسهء یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی رم، به «اصل سرعت اجرای عدالت، تعبیر شده است. مطابق این اصل که در اصل هفتم‌ این اصول آمده است : دادگاه باید در مدتی معقول و متعارف دعوا را حل‌وفصل کند؛ بدین منظور، طرفین باید با دادگاه همکاری نمایند.آن‌ها از حق مورد مشورت معقول و متعارف قرار گرفتن دربارهء تعیین اوقات رسیدگی برخوردارند. (محسنی، 1387).

[1] . speed trial

[2]  . دو نهاد دستور موقت و تأمین خواسته که به دو شمشیر بران دادرسی مدنی معروف می باشند، بر پایه یکی از بنیادی ترین اصول دادرسی یعنی اصل سرعت بنا شده اند، بر همین اساس است که می توان در حالتی که قطعیتی در پیروزی در دعوا نهایی نباشد با تاسیسی به نام دستور موقت از ورود خسارات احتمالی جلوگیری نمود. ( ابهری و محمدی و زارعی،1389).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1ـ سوال اصلی

آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟

2ـ سوالات فرعی

الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده  و  تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟

ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟

ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟

د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟

ج) اهداف تحقیق

1ـ هدف اصلی

تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

2ـ اهداف فرعی

الف) تبیین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.

ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران