دانلود پایان نامه با عنوان آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

1-4 اهداف تحقیق

 1. بررسی حق بودن یا تکلیف بودن حضانت.
 2. بررسی شرط بودن مباشرت در حضانت.
 3. بررسی متغییرهای موثر در حضانت.
 4. بررسی قلمرو زمانی حضانت.

1-5 فرضیه های تحقیق

 1. به نظر میرسد حضانت امیخته ای از حق و تکلیف برای والدین است.
 2. با توجه قوانین مختلف و فلسفه حضانت به نظر میرسد مباشرت در حضانت شرط است.
 3. قانون گذار برای تعیین سن حضانت و اولویت نگهداری پدر و مادر متغیر های را درنظر گرفته است.
 4. به نظر میرسد موانع حضانت مانع اجرای حق است نه باعث سقوط حضانت.

1-6 مفهوم حضانت

حضانت: حضانت به فتح و کسرحاء عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و کلیه امور مربوط به آن از جمله حفظ و نگهداری، در بستر خواباندن ، شستشوی لباس ها و استحمام او و مانند آن. و از نظر اصطلاحی حضانت به معنای ، حق نگهداری و سرپرستی طفلی که به شخصی واگذار می شود می باشد.

1-6-1 مفهوم لغوى حضانت

حضانت به معناى نگهدارى چیزى مى باشد؛ همچون پرنده ایى که از تخمهایش در زیر بال خود نگهدارى مى کند «و حضن الطائر بیضه یحضنه»  و به زنى که سرپرستى طفل بر عهده اوست، حاضنه اطلاق مى شود «و حاضنه الصبى: التى تقوم علیه فى تربیته» .

1-6-2 مفهوم فقهى حضانت

از تعریف فقهاء در مورد حضانت مى توان گفت که مفهوم فقهى آن از معناى لغوى دور نشده است. شهید ثانى در تعریف حضانت مى گوید:

حضانت به فتح حا، سرپرستى بر طفل و دیوانه و انجام آنچه که به مصلحت وى است از قبیل نگهدارى و گذاردن در رختخواب و برداشتن و شستن لباس او و مانند آن مى باشد.

دکتر وهبه الزحیلى در تعریف حضانت مى نویسد: حضانت، شرعا تربیت فرزند به دست کسى است که حق حضانت از آن اوست. و یا به تربیت و نگهدارى کسى مانند کودک خردسال و بزرگسال دیوانه اى که به خاطر درک ضعیف، به تنهایى نمى تواند امورش را اداره کند – حضانت گفته مى شود -. به این صورت که شؤون آنها را رعایت کرده و تدبیر طعام و لباس و خواب و نظافت و شستشوى آنان و لباسشان و مانند آن را در سن معین عهده دار شود.

1-6-3 مفهوم حقوقى حضانت

قانون تعریفى از «حضانت» ارائه نداده است، حتى قانون مدنى که بیشترین مباحث حضانت را مطرح کرده است نیز از کنار آن گذشته است. به عقیده برخى از حقوقدانان حضانت عبارت است از:

اقتدارى که قانون به منظور نگهدارى و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است.

در تعریف «حضانت» دو عنصر دیده مى شود یکى نگهدارى و دیگرى تربیت. از این رو نباید گمان کرد که واژه «سرپرست» مترادف با «حضانت» نیست بلکه با مفهوم «نگهدارى» نیز مطابقت دارد؛ چرا که «نگهدارى» یکى از عناصر حضانت است نه تمام آن. عنصر دیگر حضانت، «تربیت» است، به همین سبب عنوان «سرپرستى» در تمام ابعادش شامل هر دو عنصر حضانت مى شود. برخى از حقوقدانان کفالت (سرپرستى) را به عنوان مترادف «حضانت» در صدر عنوان بحث آورده اند. (6) و عنوان بحث حضانت در قانون مدنى نیز «نگاهدارى و تربیت اطفال» مى باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق

 1. بررسی حق بودن یا تکلیف بودن حضانت.
 2. بررسی شرط بودن مباشرت در حضانت.
 3. بررسی متغییرهای موثر در حضانت.
 4. بررسی قلمرو زمانی حضانت.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت