دانلود پایان نامه حقوق:رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : ابعاد حقوقی حق تعیین سرنوشت

امروزه بسیاری از محققین و صاحبنظران پیرامون اصل تعیین سرنوشت آن را به دو بعد داخلی و خارجی قابل تعمیم می­دانند. بر این اساس، حق تعیین سرنوشت دارای دو مصداق عمده یعنی حق مردم برای تعیین سرنوشت خارجی و حق مردم برای تعیین سرنوشت داخلی خود می باشد . اما نکته مهم و حائز اهمیت در این جا، این است که تا سال 1980 حق تعیین سرنوشت اغلب در بعد خارجی آن ودر مصادیق عمده­ای مانند تحت استعمار و فقدان قیمومت، مردم سرزمین­های اشغالی و مردم تحت سلطه رژیم­های نژاد پرستی محور توجه بوده است. به طور کلی، رویه سازمان ملل متحد در مورد اصل حق تعیین سرنوشت نشان می­دهد تا به حال اساساً این اصل در ارتباط با وضعیت­های استعماری، تبعیض­نژادی و سرزمین­های تحت اشغال مورد توجه این سازمان بود و درعمل غالبا در این موارد سازمان ملل متحد خود را موظف به مداخله فرض کرده است.

بند اول : جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت

حق تعیین سرنوشت در بعد داخلی که شامل حق افراد جهت انتخاب آزادانه نهادهای سیاسی و مشارکت در فرایند حکمرانی می­شود­، می­تواند بر منزله شالوده حق حاکمیت هر فرد در داخل یک دولت مستقل قرار گیرد. در واقع، مهم­ترین تحولات در زمینه حق تعیین سرنوشت از سال 1990 به بعد اتفاق افتاد.

حق تعیین سرنوشت پس از 1990 همانند پیش از آن یکی از موضوعات مهم حقوق بین‌المللی بوده است. سال 1990 نقطه عطفی تاریخی پیرامون حق تعیین سرنوشت محسوب می­شود. از این زمان به بعد جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت همراه با تاکید بر مقولات مانند انتخابات دموکراتیک، رفراندوم، مشارکت کلیه افراد مستقر در یک کشور در حاکمیت و فرایند حاکمیتی و حفظ حقوق حاکمیتی و سیاسی گروه های اقلیت و بومی توجه بیشتری مبذول شد. این موضوع در معاهدات و اسناد بین‌المللی نیز انعکاس یافت ،همراه با این موضوع، روند تدریجی گسترش و احیای دموکراسی و اقبال گسترده جهانی به این شیوه از حکمرانی هم بر اهمیت حق تعیین سرنوشت در بعد داخلی تاثیرگذار بوده است. در حال حاضر و با پایان یافتن دوره استعمار زدایی و نظام قیمومت بین‌المللی، اعمال حق تعیین سرنوشت توسط گروه­های مختلف اقلیت در داخل یک سرزمین می­تواند عاملی برای جدایی­طلبی، تجزیه کشور، ادغام یا الحاق به سرزمین­های دیگر باشد و به این واسطه، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک دولت را مورد تهدید قراردهد. بنابراین امنیت ملی به عنوان یک محدودیت اساسی در قبال اعمال حق مزبور محسوب می­شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

1-آیا حقی مشروع به عنوان جدائی طلبی در حقوق بین‌الملل وجود دارد؟

2- کدام گروه از جدایی طلبان مستحق جدایی هستند؟

3- تئوری «جدائی چاره ساز » در نظام حقوق بین‌الملل معاصر دارای چه جایگاهی است؟

اهداف تحقیق

این تحقیق در پی یافتن رویکرد حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر مرتبط با موضوع جدایی طلبی است. این رویکردها می­تواند از حوزه­های مختلفی از حقوق بین‌الملل شامل حقوق بشر، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بین‌الملل معاهدات، حقوق بین‌الملل عرفی، حقوق جانشینی و غیره استخراج شده و با یکدیگر سنجیده شود. تا بتوان سرفصلی تحت عنوان جدایی طلبی در حقوق بین‌الملل را به نظم کشید. در نهایت این وظیفه کمک خواهد کرد تا خلاء آشکار موجود در رابطه با مسائل جدایی طلبی تا حدی پر شده و شاید قدمی باشد برای کوشش های بیشتر جهت نظام­مند کردن این پدیده ی سیاسی و حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی