دانلود پایان نامه حقوق:رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : پرداخت حق بیمه

بیمه گذار مکلف به پرداخت حق بیمه مطابق با قرارداد بیمه است و در صورت عدم پرداخت ، بیمه گر می تواند اجرای تعهد را بخواهد . متعهد پرداخت بیمه شخص بیمه گذار است. در تمام موارد ، خود بیمه گذار مکلف به پرداخت حق بیمه بوده و تکلیفی بر عهده ذینفع بیمه نخواهد بود. در مواردی که بیمه توسط نماینده یا وکیل منعقد می شود ، بیمه گذار شخص موکل و اصیل است و مطابق اصول تکلیفی بر عهده وکیل و نماینده نیست .

زمان پرداخت حق بیمه همان است که در قرارداد بیمه تعیین شده است . با انعقاد عقد ، تکلیف بیمه گذار به پرداخت کل حق بیمه ایجاد می شود و لذا در صورت عدم تعیین موعد ، بیمه گذار مکلف است کل حق بیمه را نقدا بپردازد .

در تجارت بین الملل ، سند بیمه باید توسط شرکت بیمه ، بیمه گر یا نمایندگان و کارگزاران آنها صادر و امضا گردد. شرکت بیمه می تواند تحت پوشش بیمه ای باز ، سند بیمه را بصورت بیمه نامه یا گواهی بیمه صادر کند . بیمه نامه توسط شرکت بیمه در قالب توافقنامه ای تنظیم شده که مشتمل بر مبلغ بیمه شده ، جزئیات مربوط به کالای بیمه شده و حمل آن ، ریسکهای تحت پوشش و نیز مواد و شرایط بیمه است که معمولأ ظهر فرم بیمه چاپ شده است . گواهی بیمه نیز توسط شرکت بیمه صادر شده و مبلغ بیمه همراه با کلیه جزئیات حمل را در بر می گیرد . [1]

هدف از تنظیم قرارداد بیمه آن است که در صورت عدم وصول کالا یا بروز هرگونه آسیبی خسارت آن دریافت شود . بنابراین دارنده بیمه نامه باید دقت داشته باشد که مبلغ بیمه شده با ارزش کالا برابری کند. مبلغ بیمه شده باید شامل بهای کالا ، هزینه حمل و بیمه جدید باشد . گاه حتی خسارت درآمد از دست رفته و هزینه های ناشی از جایگزین نمودن کالا نیز منظور می شود .

[1] . یار احمدی ، محمود ، بررسی حقوقی بیمه اتومبیل ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز ، 1384 ، ص 121

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی