No category

دانلود پایان نامه ارشد درمورد رژیم غذایی، اضافه وزن

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

کنند).
۳-به طورچشمگیر چاق می شود یا بدون گرفتن رژیم غذایی، به طور چشمگیر لاغر شده است (لاغر یا چاق شدن چشمگیر یا معنادار یعنی اینکه فرد در عوض یک ماه بیشتر از ۵ % وزن خود را از دست بدهد یا بیشتر از ۵% به وزنش اضافه شود.) یا تقریباً هروز بی اشتها یا پراشتهاست.توجه: ممکن است کودکان اضافه وزنی را که از مرحله رشدی آنها می رود نشان

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان نوارهای، d-d، d، تابشهای

No Comments

Leave a Reply