No category

دانلود پایان نامه ارشد درمورد سوءمصرف مواد، مصرف مواد

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

خوابند اما باز هم شدیداً احساس می کنند(گنجی،۱۳۹۲).
۲-۶-خصوصیات مرتبط با سن:
افسردگی در سنین مختلف ممکن است خصوصیات متفاوتی داشته باشد. در دوران پیش از بلوغ شکایات جسمی، توهمات شنوایی (شنیدن صداهای ناموجود)، اضطراب و انواع فوبی‌ها بیشتر دیده می‌شود. در نوجوانی سوءمصرف مواد، رفتارهای ضداجتماعی، مسائل مربوط به مدرسه (فرار از

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد چغندر، (۱۳۷۴)، یزدانی، متغیرهایی

No Comments

Leave a Reply