رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء-پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بخش اول : مبانی حقوقی وفلسفی تجزیهطلبی در حقوق بینالملل معاصر

حقوقدانان عموما در برابر این پرسش که آیا گروه های قومی موجود در یک کشور مستقل کنونی می توانند خواهان جدایی از کشور موجود و تشکیل کشوری جدید باشنددو رویکرد اتخاذ نموده اند:

1- در رویکرد اول گروه قومی به هیچ صورتی حق جدا شدن از کشور کنونی را ندارد وتغییر مرزهای بین‌المللی به مصلحت نمی­باشد. به عقیده طرفداران این دیدگاه اصل تعیین سرنوشت متضمن تجزیه‌طلبی نیست وحقوق گروه­های قومی را بایستی از طریق نهادهای موجود در حقوق بین‌الملل از جمله نهادهای حقوق بشر و­حمایت از اقلیت­ها تامین نمود. مطابق این رهیافت، اصل­ تعیین سرنوشت تنهادر زمینه­های استعمارزایی کاربرد دارد و­این اصل موضوعاً شامل گروه­های قومی نمیگردد.

2- دررویکرد دوم حق تعیین سرنوشت مستلزم آن است که یک گروه قومی در صورت تمایل میتواند صاحب کشور مستقل خود باشد و یا به دیگر اعضا گروه قومی مشابه در کشور همسایه ملحق گردد . در واقع در این دیدگاه به تجزیه‌طلبی به عنوان یک حق نگریسته می­شود و اعمال و اجزای آن به طور مطلق اجازه داده می­شود .در این رویکرد جدائی­یک‌جانبه نه مجاز ونه ممنوع شناخته شده است.

گفتار اول : نظریه طرفداران نامشروع بودن جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل

از بدو پیدایش دولت – ملت در قرن هفدهم دولت­ها کمتر مایل به کاربرد جدایی طلبی در بیانات دیپلماتیک و حقوقی خود هستند و جدایی قسمتی از سرزمین حاکمیتی خود را قابل قبول نداشته و با آن مخالفت ورزیده­اند و به عناوین مختلفی در قالب تصمیمات سازمان­های بین‌المللی و آراء مراجع قضائی واکنش نشان داده­اند. رای کمیسیون حقوق­دانان جامعه ملل در سال­های اول قرن بیستم که در قضیه درخواست جدایی یک‌جانبه ساکنان جزایر آلاند سوئدی زبان از کشور فنلاند صادر شد موید این نظر است. در این قضیه کمیسیون حقوق­دانان براین عقیده بود که حق تعیین سرنوشت، اصلی سیاسی و حقوق        بین‌الملل موضوعه، حق گروه های ملی برای جدا شدن از دولت موجود را به صرف تمایل آنها به رسمیت نمی شناسد و وجود یا عدم وجود حق بخش لزوم یک کشور که از طریق رفراندوم یاوسایل دیگر بتوانند آینده­ی سیاسی را تعیین کنند تنها در اختیار دولت های متبوع آنهاست واختلاف میان این دو کشور در خصوص مردم جزایر آلاند موضوعی است که حقوق بین‌الملل آن را در صلاحیت داخلی یکی از کشورها قرار می­دهد. حل دیگری غیر از این، 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

1-آیا حقی مشروع به عنوان جدائی طلبی در حقوق بین‌الملل وجود دارد؟

2- کدام گروه از جدایی طلبان مستحق جدایی هستند؟

3- تئوری «جدائی چاره ساز » در نظام حقوق بین‌الملل معاصر دارای چه جایگاهی است؟

اهداف تحقیق

این تحقیق در پی یافتن رویکرد حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر مرتبط با موضوع جدایی طلبی است. این رویکردها می­تواند از حوزه­های مختلفی از حقوق بین‌الملل شامل حقوق بشر، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بین‌الملل معاهدات، حقوق بین‌الملل عرفی، حقوق جانشینی و غیره استخراج شده و با یکدیگر سنجیده شود. تا بتوان سرفصلی تحت عنوان جدایی طلبی در حقوق بین‌الملل را به نظم کشید. در نهایت این وظیفه کمک خواهد کرد تا خلاء آشکار موجود در رابطه با مسائل جدایی طلبی تا حدی پر شده و شاید قدمی باشد برای کوشش های بیشتر جهت نظام­مند کردن این پدیده ی سیاسی و حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی