پایان نامه حقوق

منابع تحقیق درمورد صندوق بازنشستگی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

جهاد کشاورزی
صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات، وظایف، دارایی ها، امکانات، تجهیزات، تعهدات و نیروی انسانی در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام شده است .بار مالی و هزینه انتقال از محل سهام واگذاری دولتی در بنگاه های اقتصادی از ناحیه دولت تامین و پرداخت می شود. برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه مشمولان صندوق مزبور بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات صندوق بازنشستگی کشوری است.
4-3-6: صندوق بازنشستگی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
از دیگر صندوقهای بازنشستگی موجود در کشور صندوق بازنشستگی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می باشد که از پوشش جمعیتی چندانی برخوردار نیست و مشمولین آن با پرداخت 7 درصد از حقوق و مزایای خود بعنوان سهم بیمه شده و پرداخت 14 درصد توسط سازمان هواپیمایی کشوری بعنوان سهم کارفرما از مزایای مقرر در قانون این صندوق برخوردار می شود و در صورت تجمیع این صندوق در سازمان تامین اجتماعی ( چنانکه برخی معتقدند ) با توجه به یکسان بودن حق بیمه پرداختی سهم بیمه شده مشکل چندانی در محاسبات بیمه ای آن در صورت نیاز به پرداخت مابه التفاوت وجود نخواهد داشت .
4-3-7: صندوق بازنشستگی بانک مرکزی ایران
با وجود صندوق بازنشستگی مشترک بانکها که در حال ارائه خدمات به افراد تحت پوشش خود می باشد صندوق دیگری با عنوان صندوق بازنشستگی بانک مرکزی ایران نیز وجود دارد که به نظر می رسد تنها کارکنان بانک مرکزی ایران را تحت پوشش خود دارد و 8.5 درصد بعنوان سهم بیمه شده و 17 دصد بعنوان سهم کارفرما را مبنای نرخ کسر حق بیمه صندوق خود قرار داده است سوالی که در اینجا خود را نشان می دهد این است که آیا دو صندوق بازنشستگی مجزا جهت کارکنان بانک مرکزی و دیگر بانک ها بطور اختصاصی ضروری بنظر می رسد یا خیر؟

4-3-8: صندوق بازنشستگی آینده ساز
صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز پس از مطالعات عمیق علمی و اصول بیمه گری توسط کارشناسان خبره از سال 1355 پس از طی تشریفات قانونی لازم بر اساس ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و موافقت نامه تشکیل صندوق به عنوان مؤسسه ای غیر انتفاعی ثبت و به منظور تامین و برقراری حقوق بازنشستگی ازکارافتادکی و حقوق وظیفه بازماندگان کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ها و واحدهای تابعه و وابسته فعالیت خود را آغاز نمود.تغییرات لازم در اساسنامه و آئین نامه بازنشستگی صندوق در طول سالیان به منظورتوسعه دامنه فعالیت و جذب اعضا جدید منطبق با قوانین موضوعه کشور انجام پذیرفته است.
تأمین و برقراری حقوق و مزایای مطلوب و مناسب و در سطح و شأن انسانی در ایام بازنشستگی و از کارافتادگی اعضا و حقوق وظیفه بازماندگان آنان ، با احترام به حقوق آنان از طریق نهادینه کردن روشهای مدرن عملیاتی و اجرائی مناسب ، با این امید و باور که نتایج چنین تفکر و عملکردی ، همانا برداشتن گام های مثبت از دیدگاه های مختلف در جهت خدمت به انسان و جامعه کشورمان می باشد و این صندوق بدین وسیله از بعد ایجاد انگیزه مثبت و افزایش امید به زندگی و آینده را با ایمان به فکر و کار و تلاش صادقانه در بخشی از کارکنان این مرز و بوم دنبال می کند .
ارکان تشکیلاتی صندوق
ارکان تشکیلاتی صندوق عبارت است از :
الف ـ شورای عالی متشکل از مدیران عامل شرکت های ملحق شده به صندوق یا نمایندگان

تام الاختیار آنان – نمایندگان منتخب اعضاء شاغل در شرکت های ملحق شده به صندوق
دو نفر نماینده کانون بازنشستگان.
ب ـ هیأت‌امناء متشکل از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل منتخب شورای عالی .
پ ـ رئیس کل ، منتخب هیأت‌ امناء.
ت ـ حسابرس (بازرس) ، منتخب شورای عالی.
بدین ترتیب مشارکت فعالانه اعضاء در تصمیم‌گیری ها و تعیین سیاست ها و خط مشی‌های کلی صندوق از طریق شورای عالی تحقق یافته و اداره امور صندوق نیز از طریق هیأت‌امناء منتخب شورای عالی انجام می‌پذیرد.

شورای سیاست گذاری و راهبردی متشکل از اعضای اصلی و علی البدل هیأت امناء‌ و ده نفر عضو منتخب شورای عالی که حائز ویژگی های ممتاز از بعد دانش ، تجربه ، تخصص و تعهد لازم می باشند در طی سال به نمایندگی از طرف شورای عالی نسبت به بررسی ، تجزیه و تحلیل و کارشناسی مطالب و موضوعات مرتبط به صندوق و نیز موارد تفویض شده از سوی شورای عالی حسب مورد اقدام و اتخاذ تصمیم می نمایند .
به موجب ماده (6) اساسنامه صندوق ، کلیه دارائی های صندوق به هر مبلغ و کیفیت متعلق به اعضاء بوده و صرفاً در جهت تأمین رفاه و حقوق ایام بازنشستگی و ازکارافتادگی اعضاء و حقوق وظیفه بازماندگان آنان به مصرف خواهد رسید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-3-9: صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ایران
صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ایران یکی دیگر از صنوق های بیمه ایست که جمعیت کوچکی از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است که در آن میزان کسور بازنشستگی معادل 21.75 درصد از حقوق و مزایای مشمولین آن می باشد که در آن سهم بیمه شده 8.5 درصد و سهم کارفرما 12.75 درصد می باشد که از نظر کسورات در مقایسه با صندوق های دیگر از مقبولیت نسبی برخوردار است ولی با عنایت به ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد:
الف- کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری ودرمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی، می‌باشند
ب- کارمندان رسمی که برای مشاغل حاکمیتی در دستگاههای اجرایی استخدام می شوند از لحاظ برخوداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذیربط قرار می‌گیرند
می توان گفت که یک آزادی عملی برای کارمندان شرکت مخابرات ایران جهت استفاده از خدمات سازمان تامین اجتماعی فراهم است و در عمل بسیاری از کارکنان این شرکت از خدمات سازمان تامین اجتماعی استفاده می کنند.
از نکات بارز قوانین این صندوق در مقایسه با دیگر صندوق های بیمه ای داشتن کمترین میزان سهم کارفرما ( سهم دستگاه اجرایی ) در پرداخت حق بیمه میباشد که عبارتست از 12.75 درصد از حقوق و مزایا مشمول کسر حق بیمه.

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره «استفاده

4-3-10: صندوق کشتیرانی
صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و کشتیرانی، به استناد ماده 35 آیین نامه استخدامی سازمان – مصوب مرداد ماه سال 1349 – بر اساس قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت – مصوب اسفند ماه سال 1349 – در سال 1353 ایجاد شده و دارای اساسنامه مصوب شهریور ماه سال 1354 شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی می باشد و زیر نظر شورای صندوق به ریاست مدیر عامل سازمان اداره می گردد.
صندوق وابسته به سازمان بنادر و کشتیرانی بوده و دارای شخصیت حقوقی می باشد و از لحاظ اداره و بهره برداری از منابع، دارای استقلال مالی است . مرکز اصلی صندوق در تهران قراردارد و می تواند در صورت نیاز با تصویب شورای صندوق در هر یک از شهرستان ها و یا در خارج از کشور نیز نمایندگی یا شعبه دایر نماید .
ارکان صندوق :
الف- شورای صندوق- متشکل از مدیر عامل سازمان بعنوان ریاست شورا، معاون اداری و مالی ، ٢ نفر از مشاورین یا کارشناسان ارشد و با تجربه در امور بازنشستگی و رفاه در سازمان و رئیس صندوق می باشد .
ب- رئیس صندوق
منابع درآمدی صندوق :
الف – کسور بازنشستگی پیش بینی شده در مقررات اصلاحی بازنشستگی و وظیفه سازمان بنادر و کشتیرانی ، که از طرف مستخدمین شاغل و سازمان پرداخت می شود .
ب:درآمد حاصل از به کارگیری منابع صندوق در فعالیت های سرمایه گذاری ،خرید اوراق و اسناد بهادار.
ج:کمک ها و هدایای سازمان .

4-3-11: صندوق بیمه مرکزی
با عنایت به انجام امور بیمه ای و سیاستگذاری کلان امور بیمه ای بیمه های بازرگانی دور از ذهن نخواهد بود که بیمه مرکزی ایران به فکر تاسیس صندوق بیمه مرکزی جهت کارکنان خود نماید که با کسر 8.5 درصد از حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه بعنوان سهم بیمه شده از کارکنان و پرداخت 17 درصد توسط بیمه مرکزی ایران بعنوان سهم کارفرما نسبت به ارائه خدمات به افراد تحت پوشش خود اقدام می نماید.
4-3-12: صندوق بازنشستگی کارکنان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران
هدف تاسیس صندوق بازنشستگی تامین آتیه ، رفاه و آسایش کارکنان سازمان صدا و سیما و خانواده های آناندر زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی از محل اداره صحیح اقتصادی کسورات بازنشستگی استاین صندوق جایگاه منحصر به فرد تامین حقوق بازنشستگان و نیز امانت دار منافع کارکنان محترم سازمان صدا و سیما بوده و تلاش می کند تا همسو با افق رسانه ملی و با هدف صیانت و ایجاد ارزش افزوده در منابع مالی و سرمایه ای خود ، حداکثر منافع حال و آتی کارکنان سازمان صدا و سیما را تامین سازد . مأموریت صندوق تامین حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری کارکنان رسمی سازمان صدا و سیما با به کارگیری موثر و کارآمد ذخایر و منابع مالی صندوق در انجام فعالیتهای اقتصادی در گستره ملی و بین‌المللی، با اتکا به نیروی انسانی متعهد و متخصص صندوق و حمایتهای سازمان صدا و سیما و بهره گیری از فناوریهای نوین با احترام به ارزشهای اخلاقی جامعه به منظور سودآوری پایدار و افزایش مستمر اندوخته‌های صندوق است. صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما، کارآمدترین صندوق بازنشستگی در بهره‌گیری از منابع انسانی و مالی، پیشرو در عرصه‌های صنعتی، خدماتی و بازرگانی و پرچمدار آسایش و آرامش بازنشستگان بدون اتکا به بودجه عمومی کشور است.
اهداف بلند مدت:
1- حوزه خدمت‌گیرندگان
1-1- افزایش رفاه بازنشستگان
2- حوزه فرایندهای داخلی
1-2- شفاف سازی سازمانی
2-2- بهبود عملکرد سازمانی
3- حوزه رشد و یادگیری
1-3- ارتقای عملکرد نیروی انسانی
2-3- شکل‌گیری سازمان یادگیرنده
4- حوزه مالی
1-4- افزایش منابع سرمایه‌ای صندوق
2-4- افزایش سودآوری صندوق

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درباره منابع معتبر اسلامی

4-3-13: صندوق بازنشستگی شرکت صنایع مس ایران
موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران در تاریخ 11/8/1361با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران موجودیت یافته و بر اساس فصل یازدهم آئین نامه استخدامی شرکت ملی صنایع مس ایران آغاز به فعالیت نمود. پس از آن در تاریخ 11/2/1380 تحت عنوان موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران طی نامه 242 مورخ 11/2/1380 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی کرمان به ثبت رسید.
هدف از تشکیل این صندوق ارائه خدمات و تسهیلات مالی و رفاهی و تامین حقوق و مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی مستخدمین ثابت شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت ها و موسسات وابسته به آن و بازماندگان واجد شرایط آنها و همچنین آتیه و رفاه اعضا از طریق اجرای پروژه ها و انجام فعالیت های مختلف صنعتی، معدنی، بازرگانی، اقتصادی، خدماتی، مالی و غیره می باشد.
این صندوق موسسه ای غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران است و دارای ارکان زیر می باشد:
*هیئت امنا *هیئت مدیره *مدیرعامل *بازرسان
اسامی شرکت ها و موسسات اقماری صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران
1- شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه.
2- شرکت خدمات فنی مهندسی صنایع و معادن کانی مس.
3- شرکت فنی مهندسی وساخت فرآوری صنایع غیرآهنی مفرغ ساز(نیپک).
4- شرکت خدمات بازرگانی معادن وفلزات غیرآهنی.
5-

No Comments

Leave a Reply