پایان نامه حقوق

منابع تحقیق درمورد صندوق بازنشستگی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

ابلاغ قانون مذکور، امکان زیرپوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان، عشایر و شاغلین فصلی رافراهم نماید.”(تبصره 2 ماده 3)
وبالاخره با تصویب آئیننامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در هیأت وزیران که پس از طی مراحل قانونی و تأئید نهائی ریاست محترم مجلس در مرداد ماه 1384 جهت اجراء ابلاغ گردید، کار اجراء در صندوق عملا” از اوایل شهریورماه آغاز شد.
از آنجائیکه بنای بر اجرائی نمودن هر چه سریعتر طرح بود، با آغاز کار خود بیمه کردن روستائیان را متوقف به امر نهادسازی ننمود بلکه همزمان و به موازات برنامه ریزی و ایجاد تشکیلات ، اقدام به برقراری ارتباط بادستگاهها و نهاد های مرتبط با روستاها ماننداستانداریها سازمانهای جهاد کشاورزی نموده و با دعوت از اتحادیه مرکزی و اتحادیه های استانی تعاونیهای تولید روستایی ، فرمانداریها و مدیریتهای شهری و روستایی در استانداریها و انجمن صنفی کشاورزان بهترین و فعالترین تشکلهای مرتبط با آنهارا برای مدیریت کارگزاریهای خود در روستاها و مناطق عشایری برگزیده پس از برگزاری همایشهای آموزشی توجیهی و عقد قرارداد با آنها امر عضوگیری از روستائیان و عشایر را آغاز نمود همزمان با این اقدامات ضمن مذاکره بامسئولین بانک ها و بررسی توانمندیهای آنها بانک کشاورزی که شعب بیشتری در مناطق روستایی و در دسترس روستائیان داشت به عنوان بانک عامل انتخاب گردید. لازم به توضیح است : اگر چه عضویت در صندوق، اختیاری بوده و خدمات آن به بیمه های اجتماعی محدود می گردد ولیکن بر این اعتقادیم که اگر امروز شاهد شکل گیری جریانی هستیم که به چهل سال انتظار گروهی از بهترین انسانها پایان می دهد و در طی این مدت کوتاه تعداد قابل توجهی از جمعیت هدف تحت پوشش قرار گرفته اند اما با توجه بیشتر مسئولین خواهیم توانست حمایت حداکثری از روستانشینان زحمتکش داشته باشیم.
نوع خدماتی که این صندوق ارائه می کند جزو خدمات بیمه ای بوده و شامل موارد زیر است :
– درمانی ( بیماریها، حوادث و سوانح )
درحال حاضر اجرای درمان بر عهده سازمان بیمه خدمات درمانی کشور میباشد.
– پیری (بازنشستگی)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هر زن و مرد روستایی وعشایری که حداقل65سال سن وحداقل 15 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، میتواند از مزایای مستمری پیری استفاده نماید وحقوق حداقل معادل دوسوم درآمد انتخاب شده ای که در همان سال حق بیمه از آن کسرگردیده است، دریافت نماید .
انواع مستمری بازنشستگی بصورت زیر می باشد:
– مستمری بازنشستگی پایه : این نوع مستمری به روستائیانی قابل پرداخت است که به سن 65 سالگی رسیده و سابقه پرداخت حداقل 20 سال حق بیمه را داشته باشند.
– مستمری بازنشستگی تقلیلی (جزئی): این نوع مستمری به روستائیانی قابل پرداخت می باشد که سابقه پرداخت حداقل 15 سال را داشته و به سن 65 سالگی رسیده باشند.
– مستمری بازنشستگی روستائیان مرفه: این نوع مستمری به افرادی قابل پرداخت است که سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 20 سال یا بیش از آن را داشته باشند و از سن 65 سالگی به بالا، تملک اراضی فراوان یا درآمد فوق العاده ای داشته باشند.
– مستمری بازنشستگی ویژه : این نوع مستمری به روستائیانی قابل پرداخت می باشد که در اولین سال آغاز نظام جامع تامین اجتماعی روستایی بیشتر از 45 سال و کمتر از 65 سال سن داشته باشند و بتوانند طی یک دوره 5 ساله یا بیشتر بیمه شوند.
– فوت
افراد تحت تکفل بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار فوت نماید، با هر میزان سابقه بیمه، مشمول مستمری بازماندگان خواهند بود و بازماندگان تحت تکفل بیمه شده متوفی در اثر بیماری یا حادثه غیر ناشی از کار که حداقل یک سال از شروع بیمه او گذشته و بشرط آنکه حق بیمه 90 روز متصل به زمان وقوع وفات خود را پرداخت کرده باشد بر طبق مقررات صندوق مشمول دریافت مستمری میباشند.
از کارافتادگی:
1-ازکارافتادگی ناشی ازکار: چنانچه هر روستایی در اثر حوادث ناشی از کار توسط کمیسیونهای پزشکی صندوق ازکارافتاده شناخته شود، بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه میتواند تا پایان عمر و پس از آن بازماندگان وی از مزایای مستمری ماهانه استفاده نمایند.
2- ازکارافتادگی غیر ناشی ازکار : هر روستایی که پس از بیمه شدن در اثر حادثه غیر ناشی ازکار، ازکارافتاده شود و به تشخیص کمیسیونهای پزشکی صندوق ازکارافتادگی او کلی و به پس از بیمه شدنش مربوط باشد با داشتن حداقل یکسال از شروع بیمه او گذشته و بشرط آنکه حق بیمه 90 روز قبل از وقوع حادثه را پرداخت کرده باشد از مزایای مستمری ازکارافتادگی استفاده مینماید. با توجه به نبود شرط سقف سنی در عضویت در صندوق افراد مسن هنگام ورود ازکارافتاده قبل از نامنویسی محسوب میگردند.
4-2-5: بازنشستگی کشوری
پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ 31/3/1345 به موجب ماده 70 قانون مزبور اداره کل بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه وتعهدات خود از وزارت دارائی منتزع و تابع سازمان اموراداری و استخدامی کشور گردید و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل گردید با ادغام سازمانهای اموراداری و استخدامی کشور و برنامه وبودجه در تاریخ 11/12/1378و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان شد، با تصویب قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در تاریخ 21/2/1383 و به موجب تبصره 2 ماده 17 این قانون، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی گردید و توسط سازمان بازنشستگی کشوری اداره می گردد.
سازمان بازنشستگی کشوری ، این سازمان موسسه ای بیمه ای ، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت رفاه وتامین اجتماعی است که مسئولیت اداره امورصندوق بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری را با رعایت مقررات استخدامی مربوط عهده دار است .

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : نظام های حقوقی

عمده مشمولین مقررات بازنشستگی کشوری عبارتند از :
1_مستخدمین رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری .
2_مستخدمین رسمی مشمول آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.
3_قضات قوه قضائیه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات .
4_مستخدمین رسمی (کادر سیاسی ) وزارت امورخارجه مشمول مقررات استخدامی وزارت امورخارجه .
5_مستخدمین ثابت شهرداریهای سراسر کشور به استثناء شهرداری تهران .
6_مستخدمین پیمانی دستگاههای اجرائی ( متقاضی استفاده از مقررات بازنشستگی و وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری.
7_خویش فرمایان ( مستخدمین بازخریدی وزارت راه وترابری و ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه).

4-3: سایر صندوقهای بیمه ای
4-3-1: صندوق بیمه اجباری وکلا و کارگشایان دادگستری
وکالت از جمله مشاغل پرخطر و البته پر استرس است. به نحوی که می توان گفت وکلا در معرض انواع خطرات ناشی از کار و غیر آن قرار دارند. مشاغل پرخطر مشاغلی اند که شاغلین به آن ممکن است زودتر از موعد متعارف قدرت درآمدزایی و اشتغال خود را بصورت کلی یا جزیی از دست بدهند. از اینرو می بایست تمهیدی اندیشیده می شد تا خطر ناشی از زوال کلی یا جزیی قدرت درآمدزایی را تحت پوشش قرار دهد. این تمهید چیزی جز پیش بینی نظام تامین اجتماعی منسجم نبود. قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 و آییننامه های آن راهی بود که قانونگذار جهت حمایت از وکلا و خانواده های آنان در فرض مرگ یا ازکارافتادگی وکلا اندیشیده است.
به هر تقدیر، حق برخورداری از تامین اجتماعی در اسناد متعددی آمده است. ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، ماده 9 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966، بند ب ماده 17 اعلامیه حقوق بشر قاهره، به این حق تصریح دارد.تامین اجتماعی به حمایتهایی اطلاق می گردد که قانونگذار به اشخاصی که به علت عدم اشتغال( واقعی یا فرضی) در معرض خطر فقر( واقعی یا فرضی) قرار می گیرند ارائه می نماید. در سال 1355 صندوق حمایت از وکلای دادگستری و کارگشایان، جهت پوشش خطرات ناشی از بازنشستگی(پیری)، فوت و ازکارافتادگی تاسیس گردید. این صندوق نتیجه تصویب قانونی تحت همین عنوان بود.
گرچه کانون وکلای دادگستری به عنوان مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 5/12/1333، تشکیل گردیده است، اما سابقه تشکیل صندوقی به منظور کمک به وکلا در زمان پیری و ازکارافتادگی به سال 1350 و قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا باز می‌گردد که این صندوق با تصویب قانون تشکیل صندوق حمایت مصوب 29/10/1355 منحل و صندوق حمایت جایگزین آن گردید. لکن نظر به اینکه تعیین فعالیت صندوق درخصوص نحوه وصول حق بیمه و نرخ آن و نیز کمک‌های صندوق منوط به تنظیم آیین نامه اجرایی گردیده بود، فعالیت صندوق عملاً از سال 1378 و پس از تصویب آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت (مصوب سال 1377)، آغاز گردیده است.
علی رغم اینکه صندوق حمایت وکلا را نمی توان یک صندوق بیمه اجتماعی به حساب آورد، مقررات این قانون در موارد متعددی به قانون تامین اجتماعی رجوع کرده است و بنابراین شناخت دقیق رژیم حقوقی حاکم بر بیمه اجتماعی وکلای دادگستری بدون مطالعه قانون تامین اجتماعی غیر ممکن خواهد بود. توضیح اینکه مطابق مقاوله نامه شماره 102 سازمان بین المللی کار، تامین اجتماعی می بایست دست کم شامل6 حمایت باشد. در صورتی که صندوق حمایت وکلا فقط حمایتهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت را ارائه می کند. هم چنین دولت در پرداخت حق بیمه و کلا در تامین منابع مالی این صندوق نقشی ندارد و به همین جهت نمی توان آن را یک صندوق بیمه اجتماعی دانست.

از طرفی قانون فوق نکات مبهم فراوانی دارد که موجب بروز مشکلات عملی متعددی برای مجریان قانون و البته وکلای گرانقدر شده است. عمر زیاد قانون نیز موجبی دیگر بر مناسب نبودن این قانون است. نکته دیگر اینکه در تفسیر مقررات حاکم بر تامین اجتماعی باید به این نکته توجه داشت که اگرچه قانون تشکیل صندوق حمایت 1355 ملهم از قانون تامین اجتماعی 1354 می باشد، ولی در عین حال قانون 1354 در وهله اول قانونی است برای تامین اجتماعی کارگران و کلا کسانی که برای دیگری کار می کنند نه تامین اجتماعی به مفهوم عام.
مشمولین حمایت در صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری
بر اساس ماده 1 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری 1355 :« وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت‌می‌شوند». وکیل کسی است که دارای پروانه وکالت باشد. با عنایت به حذف مقررات راجع به اعطای پروانه کارگشایی، مشمولین این ماده عملا وکلای پایه یک می باشند. البته کارآموز وکالت نیز از این منظر وکیل محسوب می گردد.
مطابق تبصره همان ماده: « وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یا قانون تأمین اجتماعی یا‌ مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می‌باشند». در نظام بیمه های اجباری، اصولا هر شخص فقط می تواند عضو یک نظام بیمه اجباری باشد. این قاعده از تبصره 3 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 1383 نیز قابل برداشت است. مفاد تبصره این است که چنانچه وکیلی به تناسب شغلی که داشته، بیمه اجباری یکی از صندوقهای بیمه شده است، دیگر نمی تواند همزمان بیمه شده صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان قرار گیرد. مبنای

No Comments

Leave a Reply