No category

منابع تحقیق درمورد ۳۰۰، بهره‌برداران، چغندرقند، بررسی‌های

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

زمانی دوره ۷۱-۱۳۵۴ بکارگرفته شد. براساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که در صورتی که مصرف کود به بیش از ۵/۲۹۴ کیلو در هکتار افزایش یابد استفاده از این نهاده در مرحله سوم تولید قرار می‌گیرد. در طی دوره مورد مطالعه مصرف کود در میان بهره‌برداران حدود ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار بوده است. علاوه بر این مشخص شد که سطح زیر کشت چغندرقند با قیمت

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع صفحه‌های، چرخان، موج‌ها، مجهزند

No Comments

Leave a Reply