No category

منابع و ماخذ پایان نامه متغیر وابسته، رگرسیون

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

برای محاسبه ضرایب رگرسیون استفاده می‌شود. در MLR می‌توان چندین متغیر وابسته هم داشت که در واقع یک سری MLR هایی است که با یک متغیر وابسته انجام می‌شود مثلاً وقتی که بیشتر از یک گونه در نمونه موجود باشد با یک گونه در یک بافت پیچیده که حاوی مزاحم برای آنالیت است، قرار گرفته باشد بهتر است از بیش از یک پاسخ استفاده شود، یعنی برای n

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درمورد استریپ، هوا،، گالوانیزه، عایق،

No Comments

Leave a Reply