No category

منابع پایان نامه درمورد آنها،، خود،، ، پیروز،

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

این افراد مدیون ویژگیهای فردی آنهاست که تا حد زیادی تحت تاثیر ژنهای آنها قرار دارد. تولید مثل افراد پیروز، موجب تکثیر این ژنها و در نتیجه ایجاد فرزندان بهتری می‌گردد. با انجام متوالی انتخاب بهترین افراد جمعیت و تولید مثل آنها، کل جمعیت به سوی سازش بیشتر با محیط خود، یعنی دستیابی به منابع بهتر سوق می‌یابد. الگوریتم‌های ژنتیک

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع آسیب‌شناسی

No Comments

Leave a Reply