No category

منبع پایان نامه درباره هوا،، آلوده،، ، واکنشها

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

شده، بلکه ترکیبات رنگی و بدبو را نیز از بین می برد.
تصفیه هوای آلوده، اغلب موثرتر از آبهای آلوده است. زیرا سینتیک فاز گازی این امکان را می دهد که واکنشها سریعتر از فاز مایع رخ دهد. در فرآیند تصفیه هوا، TiO2 باید بر روی سطحی به صورت معلق قرار گیرد، تا جریان گاز از روی آن عبور کرده و واکنش انجام شود. این سطح معمولاً به صورت

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عدم قطعیت

No Comments

Leave a Reply