نقش اسلام وکشورهای اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بنددوم: جنگ از دیدگاه حقوق بین­الملل
جنگ اعمال قدرت مسلحانه کشورها علیه یکدیگر می­باشد که مشروط به اعلام صریح قبلی آنان است و هدف ازآن معمولاً تحمیل اراده مهاجم درجهت منافع و مصالح ملی است. در مقابل صلح که یک وضعیت عادی میباشد، جنگ یک حالت استثنایی­است، درنتیجه حقوق جنگ نیز در برابر حقوق پیشگیری­کننده جنگ، یک حقوق استثنایی­است. حقوق جنگ شامل قواعدی است که حاکم بردوران جنگ می­باشد و کشورهای متخاصم ودرگیری در روابط خصمانه خود با یکدیگر و باکشورهای بی­طرف، بایستی­آن قواعدرا مدنظر قرار دهند وآن­را رعایت نمایند.1
در حقوق بین­الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زوراست که می­توان آن را از نظرحقوقی چنین­تعریف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی » مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیزمسلحانه­ای است که درچارچوب مناسبات کشورها (دو یا چندکشور) روی می­دهد و موجب اجرای قواعدخاصی­درکل مناسبات آنها با یکدیگر وهم­چنین با کشورهای ثالث می­شود. در این جهت حداقل یکی از طرفین مخاصمه درصدد تحمیل نقطه نظرات سیاسی خود بر دیگری است.  به این ترتیب عملیات قهر آمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم می­باشد. درمجموع مفهوم حقوقی­جنگ شامل چهار رکن­اساسی است: الف )عنصر تشکیلاتی­وسازمانی کشورها: یکی ازعناصر اساسی سازنده مفهوم جنگ عنصرتشکیلاتی وسازمانی­کشورها می­باشد. لازمه جنگ نبرد نیروهای مسلح دو کشور با یکدیگر است از این­رو جنگ را می­توان گاهی­نوعی رابطه­یا ارتباط بین­دو­کشور یاکشورهای دیگر تلقی نمود. به عقیده”ژان ژاک روسو”که درکتاب قرارداد اجتماعی آمده­است، جنگ به­هیچ ­وجه رابطه­ی انسان با انسان نیست، بلکه رابطه کشور با کشوراست که در آن افراد نه به­عنوان انسان بلکه به مثابه شهروندان و مدا فعان وتنها بر حسب تصادف و اتفاق با یکدیگر دشمن می­شوند.
ب) عناصرمادی(اعمال قدرت مسلحانه): عنصر دیگرجنگ، عنصرمادی است وآن اعمال قدرت­یا خشونت مسلحانه­واقعی وعملی می­باشد به تعبیر دیگر جنگ همیشه با عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه­ای همراه است که توسط نیروهای مسلح کشورهای­متخاصم وتحت­فرماندهی، اقتدار ومسئولیت آنها صورت می­گیرد. بدون استفاده از نیروی اسلحه جنگ معنی ومفهوم حقوقی­ندارد. حقوق بین­الملل مشخص­نمی­کندکه عملیات قهرآمیزمسلحانه باید درچه سطحی­باشد تا جنگ تلقی شود ولی به طور کلی و از حیث حقوقی، جنگ زمانی آغاز می­شود که توسل موثر و واقعی به اسلحه صورت گرفته باشد. جنگ با آتش­بس خاتمه پیدا نمی­کند. آتش­بس پایان عملیات جنگی است­نه پایان خود جنگ. پایان قطعی جنگ زمانی­است که با انعقاد معاهده­ای صلح میان متهاجمان برقرار باشد .
ج)عنصرمعنوی یاروان­شناختی(قصدونیت­جنگ): جنگ بدون قصدونیت معنی­ومفهومی­ندارد. درکنفرانس­های لاهه(1970)کشورهای­امضاءکننده­معاهدات با اعلام صریح، اراده را جهت مبادرت به­جنگ ضروری دانستند. طبق عهدنامه­سوم مربوط به شروع مخاصمات مورخ18 اکتبر1907جنگ قانوناً هنگامی­آغاز می­شود که اخطار صریح قبلی به صورت اعلامیه جنگ بدون قید و شرط تلقی می­شود، صورت­گرفته باشد. هرگاه یکی­از کشورهای متعاهد عهدنامه­ی سوم، مخاصمات­را بدون­اعلام قبلی­آغاز کنداز تعهدات خود­عدول­کرده­ ومرتکب جرم بین­المللی شده است. الزام به اعلام قبلی جنگ یک قاعده­ی قراردادی نیست بلکه یک قاعده شناخته شده شرطی است که عمومیت جهانی دارد.

  1. 1. ضیایی­بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین­الملل­عمومی، انتشارات­گنج­دانش،1380، ص 554

  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال های تحقیق
1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟
2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟
3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام