پایان نامه ارشد:رویکرد نوین حقوق بین الملل

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم : جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت

جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت مربوط به حق تشکیل کشور مستقل می­شود و به نظر می­رسد که تنها سرزمین یا گروه­های خاصی می­توانند از این حق بهره­مند شوند­. اگرچه با بیان منشور در زمان تدوین آن، مسئله مستعمرات را مطرح نکردند، لکن اولین حوزه­ای که مسئله حق تعیین سرنوشت در آن مطرح شد، مستعمرات  و سرزمین­های غیر خود مختار بود. در عین حال، اعمال این حق در مورد مستعمرات و سرزمین­های غیر خود مختار بدیهی­ترین و قابل قبول­ترین قرائت از این مفهوم حقوقی بود که با کمترین مقاومت از سوی دولت­ها مواجه شد. دربعد جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت نیز، بنابر رویه ی کاملا پذیرفته شده، اعمال حق تعیین سرنوشت را باید در دو حوزه استعمار و غیر استعمار از یکدیگر تفکیک نمود.

حقوق­دانان در پذیرش این قاعده اتفاق نظر دارند که حق تعیین سرنوشت خارجی به سرزمین­های مستعمره، حق استقلال و تشکیل دولت مستقل را می­دهد. جدا از این، سرزمین­های مستعمره می­توانند از دیگر اشکال حق تعیین سرنوشت بهره گیرند و در این ارتباط اسناد ملل متحد به صراحت اعلام داشته اند که استقلال سرزمین­های مستعمره تنها ساز و کار و شیوه اعمال حق تعیین سرنوشت نیست؛ در قطعنامه­های 1514 و 742 و 1541 و 2625 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ساز و کارهای متعددی اعمال حق تعیین سرنوشت اشاره شده است که از جمله عبارتند از استقلال، اتحاد با کشوری دیگر، الحاق به کشوری مستقل یا هرگونه همگرایی دیگری که با اراده و اختیار آزاد مردم محقق گردد. به عنوان مثال قاضی«دیلارد» در رای مشورتی صحرای غربی گفته است، آنچه اهمیت دارد ، احراز اراده آزاد مردم است و نتیجه اعمال حق تعیین سرنوشت، موضوعیت ندارد. بنابراین استقلال و تشکیل کشور مستقل عالی­ترین گزینه مورد انتخاب برای سرزمین­های مستعمره می­باشد. درحقوق بین‌الملل معاصر، جلوگیری از اعمال این حق در مورد سرزمین­های مستعمره به نقض یک قاعده آمره می­انجامد. اعمال این حق از سوی مردم سرزمین­های مزبور یک تعهد و وظیفه نیست، بلکه یک امکان است؛ مردم مستعمرات و سرزمین­های غیر خود مختار وظیفه ای در این راستا ندارند.

رویه دولتی و قطعنامه­های ملل متحد نشان می­دهد که حق تعیین سرنوشت نه تنها متعلق به مستعمرات است، بلکه در مورد مردم سرزمین­های اشغالی نیز اعمال می­شود. مفهوم سلطه بیگانه در بند 1 اعلامیه اعطای استقلال1970 گنجانده شده است: «قرار دادن مردم تحت انقیاد، سلطه و استثمار بیگانه، نفی حقوق اساسی بشر محسوب شده که مغایر منشور ملل متحد و مانعی درجهت ترویج صلح و همکاری جهانی می باشد».

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

1-آیا حقی مشروع به عنوان جدائی طلبی در حقوق بین‌الملل وجود دارد؟

2- کدام گروه از جدایی طلبان مستحق جدایی هستند؟

3- تئوری «جدائی چاره ساز » در نظام حقوق بین‌الملل معاصر دارای چه جایگاهی است؟

اهداف تحقیق

این تحقیق در پی یافتن رویکرد حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر مرتبط با موضوع جدایی طلبی است. این رویکردها می­تواند از حوزه­های مختلفی از حقوق بین‌الملل شامل حقوق بشر، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بین‌الملل معاهدات، حقوق بین‌الملل عرفی، حقوق جانشینی و غیره استخراج شده و با یکدیگر سنجیده شود. تا بتوان سرفصلی تحت عنوان جدایی طلبی در حقوق بین‌الملل را به نظم کشید. در نهایت این وظیفه کمک خواهد کرد تا خلاء آشکار موجود در رابطه با مسائل جدایی طلبی تا حدی پر شده و شاید قدمی باشد برای کوشش های بیشتر جهت نظام­مند کردن این پدیده ی سیاسی و حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی