پایان نامه ارشد: اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم) دعاوی طاری

برای نخستین بار قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به محاکم صلحّیه مصوب کمیسیون قوانین عدلیه جوزای 1302 شمسی به اصطلاح دعوای طاری اشاره می نماید ،به موجب این ماده واحد تعدادی از مواد قانون اصول محاکمات اصلاح میگردد : ماده 4 این قانون بیان میدارد : ( هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی اقامه شود ، اعم از اینکه از طرف مدعی باشد یا مدعی علیه به عنوان دعوای متقابل یا شخص ثالث و یا دعوای اصلی از یک منشا ناشی شود ، یا مربوط به آن باشد ، راجع به همان صلحیّه  است که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.

طاری یا طاریه از دیدگاه لغوی گاهاَ به معنای گذرنده ، ناگاه روی داده، عاری، ناگاه در آینده، اتفاقی غیر منتظره و در فقه نیز طاری به امری گفته می شود که بیرون از عادت و بدون اینکه توقع  وقوع آن باشد، اتفاق می افتد اما طوری دادرسی اعم  از دعاوی طاری است و به قولی به پدیده هایی گفته می شود که معمولاَ بی آنکه انتظار آن رود در ارتباط با دادرسی و در جریان آن ممکن است بروز نماید و معمولاَ صدور رای قاطع در دعوا موکول به تصمیم گیری نسبت به آنها می شود ( کاتوزیان، 1383 و شمس، 1388). لذا همیشه احتمال بروز طاری متعدد و متنوع در جریان دادرسی وجود دارد و می توان به ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه، ادعای جعلی، انکار و تردید، ایراد  تامین واهی و بیگانه و یا اقامه دعاوی طاری اشاره کرد.

از آثار طرح طاری دادرسی؛ می توان تغییر صلاحیت دادگاه، تاخیر در رسیدگی یا توقف آن،[1] پیچیده شدن دادرسی و یا حتی زایل شدن آن می باشد.در قانون سابق بیشتر طاری دادرسی ذیل عنوان امور  اتفاقی آمده بوددر قانون جدید نیز تعدادی از آنها ذیل همین عنوان آمده است؛ و از مزایای این دعاوی می توان به صرفه جویی در وقت و هزینه دادگاه و اصحاب دعوا،عدم مواجهه با اعسار خوهان را نام برد (مقصودپور،1389).

انواع دعاوی طاری عبارتند: اضافی، تقابل، ورود ثالث به جلسه ثالث و در خصوص شرایط تحقق دعوای طاری شایان ذکر است که اولاَ یک دعوای اصلی وجود داشته باشد. دوماَ دعوای طاری با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در این میان آن چه که مدنظر ما می باشد و بر اساس اصل تغییر ناپذیری دعوا محدودیت هایی بر آن مقرر می شود؛ دعوای اضافی و دعوای تقابل می باشند که مفصلا تشریح می داریم.

الف) دعوای اضافی[2]

یکی از مواردی که هم می توان استثنایی بر اصل تغییر ناپذیری دعوا تلقی نمود و هم در مقابل، اصل تغییر ناپذیری دعوا برای اقامه آن محدودیت هایی مقرر کرده است دعوای اضافی است.

[1] . ایراد تاخیر در رسیدگی به این دعاوی را می توان با این استدلال که در نهایت در دو یا چند دعوا تعیین تکلیف می گردد و به این ترتیب دعاوی بیشتری حل و فصل می شوند دفع نمود.

[2] . additional suit

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1ـ سوال اصلی

آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟

2ـ سوالات فرعی

الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده  و  تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟

ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟

ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟

د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟

ج) اهداف تحقیق

1ـ هدف اصلی

تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

2ـ اهداف فرعی

الف) تبیین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.

ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران