پایان نامه ارشد حقوق:آثار و پیامد منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نحوۀ رجوع:[1]

مادۀ1149 رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

رجوع از ایقاعات است و چنین تعریف شده است که باز گرداندن مطلقه ای که در عده است به نکاح سابق»

رجوع گاهی لفظی است و گاهی فعلی رجوع لفظ مانند آنکه به فارسی و یا زبان دیگری بگوید رجوع کردم به تو، یا من مایل به زندگی هستم و یا هر جمله دیگری که بیانگر تمایل به ادامه زندگی باشد.

رجوع فعلی عبارت است از انجام هر گونه عملی که برای غیر شوهر، با زن ممنوع است در قسم اول (رجوع لفظی) بی تردید نیت خاص لازم نیست بلکه صرفاً توجه به معانی الفاظ کافی است در قسم دوم (رجوع فعلی) چند فرض متصور است.

الف: عملی بودن توجه و قصد از زوج سر بزند و بعبارت دیگر زوج قاصد در فعل نباشد. مثل آنکه در خواب و یا مستی با زوجه مطلقه رجعیه مانند زوجه غیر مطلقه خود عمل نماید چنین عملی رجوع محسوب نمی شود و قول مخالف نیز در این فرض وجود ندارد.

ب)عمل با توجه و قصد سر زند و اشتباهی هم رخ ندهد و زوج با عمل خود قصد رجوع نماید. مثل آنکه به قصد رجوع، زوج همسر مطلقه رجعیه خویش را لمس نماید.

این عمل مسلماً رجوع محسوب است اعم از آنکه به قصد التذار باشد یا خیر، حکم این فرض هم مسلم است و نظر مخالفی ارائه نگردیده و لازم نیست که اقدام عملی مسبوق به گفتار لفظی باشد.

د) عمل با توجه به قصد سر بزند ولی زوج فاقد قصد رجوع باشد مثل آنکه بدون اراده رجوع، مطلقۀ رجعیه را لمس نماید و یا اصولاً جاهل به آن باشد دراین که آیا چنین عملی میتواند رجوع محسوب می شود یا خیر دو قول است. ظاهراً مشهور بر آنند که قصد رجوع لازم نیست[2] و قصد فعل کافی است و گروهی علاوه بر قصد فعل قصد رجوع را هم که نتیجۀ فعل است معتبر دانسته انددر اقلیتند[3]  قانون مدنی نیز در این مسئله از این نظر پیروی نموده است.

هـ) زوج با تصمیم گیری به عدم رجوع، مرتکب فعل شود در این فرض بسیاری معتقدند که رجوع محسوب است[4] مستند این گروه و چنین نظری عدم اعتبار کلی روایت امام صادق (ع) است.

امام صادق (ع) می فرمایند: هر کس با زوجۀ مطلقه خویش پس از انقضاء مدت عده نزدیکی کند حد زنا بر او جاری خواهد شد و چنانچه قبل از انقضاء عده نزدیکی نماید عمل نزدیکی رجوع است.[5]

[1] شرح لمعه جلد 2 ص 133

[2] شرح لمعه جلد2 ص 134

[3] طلاق یائسه، وسایل الشیعه ج 18 ص 400

[4] شرح لمعه جلد2 ص 134

[5] کشف الثلام فاضل هندی ج1 ص 126

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی: بیان وشناسایی حق طلاق زن در مذاهب اسلامی

اهداف جزئی:

1-بیان و شناسایی حق طلاق به درخواست زن و شرایط آن در مذاهب اسلامی

2-بیان و شناسایی آثار و پیامد منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن در مذاهب اسلامی

3-بیان و شناسایی راهکارهایی پیشگیری ناشی از حق طلاق به درخواست زن در مذاهب

ج)سوالات تحقیق

1- بررسی تطبیقی حق طلاق از سوی زن در مذاهب چگونه است؟

2-  مهمترین عوامل درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب های اسلامی چیست؟

3- آیا ارائه راهکارهای حقوقی و فقهی طلاق از سوی زن  در سایر مذاهب همانند کشور ایران است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی