پایان نامه حقوق

پایان نامه با موضوع ارائه راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC

مهر ۹, ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

کلیات تحقیق.. 1

مقدمه: 1

الف : بیان ضرورت تحقیق: 2

ب : اهداف پژوهش: 3

ج : سئوالات پژوهش: 3

د : فرضیات پژوهش: 4

ه : روش و ابزار پژوهش: 4

فصل اول : موضوع شناسی قاچاق.. 6

مبحث اول- بیان مفاهیم و کلیات قاچاق.. 6

گفتار اول – تعریف قاچاق.. 6

گفتار دوم-  انواع قاچاق.. 12

مبحث دوم- عوامل مؤثر بر قاچاق کالا 18

گفتار اول- عوامل ساختاری: 19

گفتار دوم- عوامل رفتاری.. 19

گفتار سوم- عوامل زمینهای: 20

مبحث سوم- آثار و تبعات قاچاق بر جوامع. 21

گفتار اول- اخلال در سیاستهای اقتصادی.. 21

گفتار دوم- کمک به افزایش فقر: 23

گفتار سوم- تسهیل انحصار و رانت خواری.. 24

گفتار چهارم- مشکلات پولی: 25

مبحث چهارم- نهادهای اداری مسؤول اعمال واکنشهای کیفری اداری.. 25

گفتار اول: ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت.. 26

گفتار دوم: سازمانهای شاکی.. 34

فصل دوم: راهبردهای ایران در خصوص برخورد با قاچاق کالا 41

مبحث اول : تاریخچه قاچاق در ایران. 42

مبحث دوم : برخی راهکار های مقابله با قاچاق در ایران. 48

مبحث سوم: وضعیت قوانین ومقررات در خصوص قاچاق در ایران. 50

مبحث چهارم : دیدگاههای فقهی در خصوص قاچاق کالا 56

فصل سوم:  قاچاق کالا در حقوق بین الملل.. 59

مبحث اول –قاچاق کالا از منظر اقتصاد، سیاست و حقوق جزای بین الملل.. 59

گفتار اول- قاچاق کالا از منظر اقتصاد و سیاست بین الملل.. 59

گفتار دوم – قاچاق کالا از منظر حقوق جزای بین الملل.. 66

مبحث دوم- قاچاق کالا از منظر معاهدات و کنوانسیون های بین المللی.. 67

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار اول-کنوانسیون بین المللی کمکهای متقابل اداری به منظور پیشگیری‌، تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی ‌مصوب اکتبر 1977 میلادی 68

گفتار دوم- کنوانسیون گمرکی T.I.R. 71

گفتار سوم- کنوانسیون موسسه بین‌المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون‌اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده مصوب 1995 میلادی.. 74

مبحث سوم: قاچاق کالا از منظر مراجع تخصصی بین المللی.. 76

گفتار اول- سازمان جهانی تجارت   (World Trade Organization -WTO) 77

گفتار دوم- سازمان جهانی گمرک(WCO) 80

مبحث چهارم: جرائم سازمان یافته فراملی (بین المللی) 88

فصل چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی ICC. 93

مبحث اول – معرفی اتاق بازرگانی بین المللی ICC. 93

گفتار اول- تاریخچه اتاق.. 93

گفتار دوم- اهداف اتاق.. 94

گفتار سوم- ساختار اتاق.. 95

گفتار چهارم – سازمان های وابسته به اتاق.. 97

مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق کالا 100

گفتار اول- راهکارهای کلی پیشگیری از قاچاق کالا 101

گفتار دوم- اقدامات پیشگیرانه اتاق بازرگانی بین المللی ICC. 105

پیشنهادها: 110

فهرست منابع. 112

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش:

در این پژوهش تلاش می­شود تا پدیده قاچاق کالا درکشور جمهوری اسلامی ایران ونیز بین معاهدات و اسناد بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای موجود در خصوص پیشگیری از قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) تبیین گردد.

ج : سئوالات پژوهش:

1- در میان دکترین حقوقی و مقررات موضوعه ایران، پدیده قاچاق کالا واجد چه تعاریف و آثاری است؟

2-از منظر حقوق بین الملل چه تدابیر و تعاریفی در خصوص قاچاق کالا ارائه شده است؟

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با عنوان آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

3-راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی