No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تغییر اقلیم، زیست محیطی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

کنفرانس جهانی تغییر اقلیم نیز در سال ۱۹۷۹ برگزار گردید که در واقع برنامه جهانی اقلیم را تشکیل داد. هدف از این برنامه فهم عمیق اقلیم، تغییر اقلیم و تاثیر آن بر فعالیت های گوناگون بشری و زیست محیطی است.
برنامه جهانی اقلیم بر شش راستای تحقیقاتی متمرکز گردید:
انرژی جهانی و چرخه آب
اقیانوسهای مناطق حاره ای و جو جهانی
گردش

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد آنها،، خود،، ، پیروز،

No Comments

Leave a Reply