No category

پایان نامه با واژه های کلیدی بازار کار، بخش غیررسمی، عرضه و تقاضا، ایجاد اشتغال

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

حضور زنان در بخش غیررسمی بالاتر از مردان است.
مهراباد(۱۳۹۰) در بررسی جایگاه بخش غیررسمی در ایجاد اشتغال در ایران بیان نمود که تئوری نئوکلاسیک به تنهایی قادر به توضیح حقایق موجود در بازار کار اقتصاد ایران نیستند و تشخیص دوگانگی بازار کار برحسب بخش اولیه(رسمی) و ثانویه(غیررسمی)برای فهم نوسانات نرخ تکمیلی عرضه و تقاضای نیروی کار و

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع صفحه‌های، چرخان، موج‌ها، مجهزند

No Comments

Leave a Reply