No category

پایان نامه با کلید واژه های پرداخته‌اند.، فیسبوک، اخطارها،، روزرسانی‌ها

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

کاربر به طراحی پرداخته‌اند. طراحان واسط کاربری با بررسی پروفایل کاربری کاربران خود و با توجه به جزئیات موجود، به طراحی امکاناتی همانند پیشنهاد دوستان جدید، گروه‌ها و وقایع پرداخته‌اند.
به طور مثال صفحه اصلی فیسبوک نمونه یک طراحی کاملا مبتنی بر کاربر است،‌این صفحه در بر گیرنده اطلاعات و جزئیات، اخطارها، به روزرسانی‌ها است و

مطلب مشابه :  منبع مقاله دربارهنفقه، شخص ثالث، ضمن عقد

No Comments

Leave a Reply