پایان نامه حقوق درباره : مبارزه با تروریسم

کنوانسیون های بین المللی را نادیده گرفته است.
این کنوانسیون همچنین جنبش های مقاومت و آزادی بخش را از جرایم تروریستی تفکیک نموده است. به شرط این که تمامیت ارضی این کنوانسیون را هدف قرار نداده باشند.
« بر اساس اصول و مبنای قوانین بین المللی ، مبارزات مسلحانه بر ضد اشغال بیگانه و مقاومت مسلحانه بر ضد تجاوز و مبارزه در جهت آزادی و حق تعیین سرنوشت، جرایم تروریستی محسوب نمی شوند.البته اعمالی که در جهت تجزیه طلبی و تقسیم ارضی هر کدام از کشورهای عربی صورت می گیرد، جزء این موارد به شمار نمی آیند.»
این کنوانسیون صفت سیاسی را از برخی جرایم تروریستی که مربوط به سوء قصد به مقامات بلند پایه کشورهای عضو، تخریب اماکن عمومی و ساخت و قاچاق اسلحه می باشد، سلب نموده است، هرچند با انگیزه سیاسی صورت گرفته باشد.
بند چهارم-کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی برای مقابله با تروریسم

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی برای مقابله با تروریسم در چهل و دو ماده تنظیم شده است و ماده یک آن در تعریف تروریسم آورده است:
« تروریسم به هر اقدام خشونت آمیز یا تهدید به آن گفته می شود که صرف نظر از مقاصد مرتکبین آن در راستای عمل مجرمانه فردی یا گروهی به منظور ارعاب یا تهدید مردم صورت می گیرد و موجب به خطر انداختن جان یا امنیت آنان یا آسیب رساندن به محیط زیست یا به یکی از تأسیسات یا اموال خصوصی یا عمومی یا موجب تهدید امنیت منطقه ای و یا وحدت سیاسی و حاکمیت دولتهای مستقل گردد.»
این کنوانسیون در توضیح جرم تروریستی اضافه می نماید:«هر جرم ، شروع به آن و یا مشارکت در آن که در راستای اجرای انگیزه ای تروریستی در هر کدام از کشورهای عضو یا بر ضد اتباع یا دارائی ها یا منافع کشورهای عضو و یا بر ضد اتباع خارجی مقیم در کشورهای عضو صورت گیرد.»
از نکات مهمی که در این کنوانسیون بدان اشاره شده است این است که مبارزه مسلحانه علیه اشغالگری، تجاوز بیگانگان، استعمار و سلطه طلبی اجنبی با هدف آزاد سازی سرزمین ها یا به دست گرفتن حق تعبین سرنوشت را حق مشروع یکایک انسان ها می داند و اجازه اختلاط آن را با مفهوم تروریسم نمی دهد.
همچنین جرایم تروریستی مذکور در این کنوانسیون را از جرایم سیاسی تفکیک می نماید.
مبحث دوم: تروریسم در کنوانسیون های بین المللی
موضوع تروریسم از مدت ها پیش در دستور کار مجامع بین المللی قرار گرفته است، از سال 1934 که جامع ملل با تهیه پیش نویس کنوانسیون مبارزه با تروریسم اولین گام اساسی را در مسیر جرم انگاری و مجازات این جرم برداشت. هر چند این کنوانسیون در نهایت در سال 1937 مورد تائید قرار گرفت اما هیچگاه عملی و اجرا نشد.
پس از تشکیل سازمان ملل متحد و عضویت بیشتر کشورهای جهان و پذیرش منشور ملل متحد از سوی آنان، مبارزه با تروریسم در سطح بین المللی بر عهده این سازمان و ارگان های تابعه آن نهاده شد و کشورها دریافتند که تنها از طریق همکاری جهانی می توان به مبارزه علیه تروریسم اقدام کرد.
از سال 1963 تاکنون جامعه جهانی سیزده سند حقوقی بین المللی در جهت مبارزه با تروریسم وضع و منتشر نموده است. این اسناد زیر نظر سازمان ملل متحد و یا ارگان های وابسته به آن و همچنین سازمان جهانی انرژی اتمی تهیه و تنظیم شده و حق پیوستن به آنها برای تمامی کشورهای عضو همچنان محفوظ می باشد. در سال 2005 و با توجه به تهدیدات روز افزون تروریسم، جامعه جهانی اقدام به ایجاد تغییرات اساسی در برخی از این اسناد نمود که عبارت بودند از کنوانسیون حمایت مادی مواد هسته ای و تائید پروتکل های الحاقی به کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی بر ضد ایمن دریانوردی و کنوانسیون مبارزه با جرایم بر ضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره.
بند اول- کنوانسیون توکیو
این کنوانسیون که در 14 سپتامبر 1963 در شهر توکیو امضاء شد اولین سندچند جانبه حقوقی بود که به معضل روبه رو شد هواپیما ربایی پرداخت. این کنوانسیون تعریف یا فهرست خاصی از اعمالی را که باید سرکوب شوند ارائه نمی کند اما ماده 11 آن به نوع خاصی از تروریسم یعنی راهزنی هوائی پرداخته است.
ماده 11 مقرر می دارد: « هر گاه شخصی داخل هواپیما به شکل غیر قانونی و با توسل یا تهدید به زور مرتکب عمل دخالت، تصرف یا اعمال کنترل ناروا بر هواپیمای در حال پرواز شود و یا هر گاه چنین عملی در حال وقوع باشد دولت های متعاهد برای حفظ یا بازگرداندن کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن کلیه تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند کرد.»
این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به اتخاذ تدابیر لازم برای احضار متهمین و اجرای صحیح دادرسی و اقدامات مربوط به استرداد نموده است.
بند دوم- کنوانسیون لاهه
کنوانسیون لاهه در 16 دسامبر 1970 تنظیم گردید و در خصوص سرکوب تصرف غیر قانونی هواپیما در خارج از قلمرو کشور صاحب پرچم است و همانند کنوانسیون توکیو هواپیمای نظامی و امنیتی در صلاحیت موضوعی این کنوانسیون نمی گنجد.
این کنوانسیون که با هدف تقویت همکاری هر چه بیشتر میان کشورهای عضو در خصوص هواپیما ربایی تهیه شده است ضمن تعریف جرم هواپیما ربایی کشورهای عضو را ملزم به وضع مجازات های شدید علیه مرتکبین چنین اعمالی در قوانین کیفری کشورشان می نماید.
بند سوم – کنوانسیون مونترال
این کنوانسیون در 23 سپتامبر 1971 و در رابطه با جلوگیری از اعمال غیر قانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری تنظیم گردید.
این کنوانسیون تکمیل کننده قواعد کنوانسیون 1970 لاهه در خصوص مبارزه با هواپیما ربایی است.
ماده یک این کنوانسیون مقرر می دارد:
«هر کس برخلاف قانون و عامداً مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می شود:
الف- علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل خشونت آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.
ب-هواپیمای درحال خدمت را از بین ببرد یا به هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر مقدر ساخته و یا طبیعت آن اعمال، امنیت هواپیما را حین پرواز به مخاطره افکند.
ج-به نحوی از انحاء دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد، یا وسیله قرار دادن آن بشود که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا مسبب خساراتی گردد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند.
د- تأسیسات یا سرویس های هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این ا
عمال، امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد.
ه- با علم به مجهول بودن، اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.»
این کنوانسیون نیز همانند کنوانسیون های توکیو و لاهه در مورد هواپیماهای نظامی یا گمرکی یا پلیسی اجرا نمی شود.
بند چهارم – کنوانسیون نیویورک
با توجه به ضرورت و اهمیت اتفاق نظر بین المللی در رابطه با اتخاذ تدابیر مناسب و کارآمد برای جلوگیری و مجازات جرایم ارتکابی بر ضد اشخاص برخوردار از مصونیت بین المللی همچنین دیپلمات ها، و همچنین با توجه به خطری که این گونه جرایم می تواند نسبت به روابط و همکاری های دوستانه میان کشورها ایجاد نماید این کنوانسیون در 14 دسامبر 1973 در رابطه با مقابله و مجازات جرایم ارتکابی بر ضد اشخاص برخوردار از مصونیت بین المللی، در مقر دائمی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک تهیه و تنظیم گردید.
موضوع این کنوانسیون جرم قتل، ربودن، تهدید و یا تعرض نسبت به افراد برخوردار از مصونیت بین المللی و یا دفتر کار رسمی، محل سکونت و یا وسیله نقلیه آنها است.
منظور از اشخاص برخوردار از مصونیت بین المللی، رهبران و روسای دولت و یا حکومت، وزرای امور خارجه، دیپلمات ها و نمایندگان سازمان های بین المللی و خانواده های آنها می باشد.
بر اساس این کنوانسیون کشورهای عضو لازم است تدابیر لازم برای به کارگیری صلاحیت قضایی خویش را نسبت به جرایم مورد نظر این کنوانسیون و مجازات آنها به کار گیرند.
بند پنجم – کنوانسیون مبارزه علیه گروگان گیری

با توجه به اصول و حقوق ثابت افراد به ویژه حق حیات، آزادی و امنیت شخصی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی گنجانده شده است، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 17 دسامبر 1979 طی این کنوانسیون گروگانگیری را به عنوان یکی از اشکال تروریسم بین المللی معرفی و بر مجازات تمامی انواع آن تأکید می نماید.
این کنوانسیون در تعریف جرم گروگان گیری آورده است:
« هر شخص که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخصی دیگر به منظور وادار کردن شخص ثالثی، یعنی یک کشور، سازمان بین الدولی، شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت نماید در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگان گیری شده است. »
به موجب این کنوانسیون شخصی که شروع به ارتکاب عمل گروگان گیری کند، یا به عنوان هم دست شخصی که مرتکب عمل گروگان گیری شده، مشارکت داشته باشد، مرتکب جرم شده است.
بر طبق این کنوانسیون کشور های عضو لازم است با توجه به ماهیت و شدت جرایم مندرج در ماده یک مجازات های مناسبی را وضع نمایند.
در صورتی که مجرم در نتیجه گروگانگیری در یک کشور عضو شی و یا مالی را به دست آورده باشد که تحت توقیف آن کشور است، کشور عضو باید آن را در اسرع وقت به گروگان یا به مقامات ذیصلاح عودت دهد.
بند ششم- کنوانسیون مراقبت فیزیکی از مواد هسته ای
این کنوانسیون به منظور استفاده قانونی و مشروع از مواد هسته ای در راستای اهداف صلح آمیز و تاکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی به هنگام استفاده، نگهداری و حمل و نقل این مواد، در تاریخ 3 مارس 1980 در وین تنظیم گردید.
طبق این کنوانسیون کشور ها متعهد می شوند تدابیر و راهکار های لازم برای مراقبت از مواد هسته ای را در هنگام حمل و نقل بین المللی این مواد به کار گیرند و تا زمانی که از وجود مراقبت های لازم اطمینان حاصل ننموده اند اقدام به صدور این مواد ننمایند.
این کنوانسیون دولت ها را دعوت به جرم انگاری دریافت، در اختیار داشتن، استفاده، انتقال و هر گونه تغییر و تصرف غیر قانونی در مواد هسته ای که منجر به فوت یا صدمه به فرد یا ایراد خسارت شدید به اموال گردد، و همچنین به سرقت و یا تحصیل این مواد از راه فریب و یا به کار گیری خشونت، می نماید.
بند هفتم- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی دریانوردی
در واکنشی به حمله تروریستی به مسافران یک کشتی مسافرتی که در اکتبر 1985 در دریای مدیترانه حرکت می کرد، سازمان بین المللی دریانوردی این کنوانسیون را در 19 مارس 1988 در رم تهیه کرد. این کنوانسیون به جرم انگاری تصریف غیر قانونی کشتی و یا ارتکاب اعمال خشونت آمیز بر علیه سرنشین کشتی و از بین بردن یا وارد ساختن خسارات به کشتی یا محموله آن، از بین بردن تأسیسات یا دستگاه های دریانوردی، آسیب رساندن یا ایجاد اختلال در کار آنها و یا انتشار اطلاعات با علم به مجهول بودن آن، که در اثر هر یک از این اعمال امنیت کشتی به خطر افتد و یا موجب فوت یا صدمه شخصی گردد، پرداخته است. این کنوانسیون در مورد کشتی های نظامی یا گمرکی یا پلیسی مورد استفاده و اجرا نمی گردد.
بند هشتم- پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی بر ضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره
این پروتکل به منظور مبارزه با جرایم تروریستی بر ضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره در 10 مارس 1988 در شهر رم تهیه و تنظیم گردید.
این پروتکل جرایم مندرج در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *