No category

پایان نامه درمورد دو قطبی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

عمدتا رنگ های غیر محلول در آب را بهتر به خود می گیرند این سری رنگ ها هم می توانند از زمره آزو باشند و هم می توانند از مشتقات آنتراکتیون باشند. اتصال بین الیاف و رنگ از طریق پیوند هیدروژنی،نیروهای وان دروالسی و هم چنین جاذبه دو قطبی – دو قطبی تامین می شود
]۱ [.
رنگ های فعال:
رنگ هایی که برای رنگ آمیزی الیاف سلولزی معرفی شده اند

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، شبیه سازی

No Comments

Leave a Reply